Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Theo Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành vào ngày 24/7. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 7.021 tỷ đồng.

Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ.
Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ.

Theo đó, tổng khối lượng trái phiếu Kho bạc Nhà nước gọi thầu là 5.500 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng). 

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,97%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 24/4/2019). 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 2.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,46%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,46%/năm. 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên dự thầu, huy động được 1.950 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,68%/năm, thấp hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/7/2019). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, có 2 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất 4,68%/năm. 

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 971 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,51%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 10/7/2019). 

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 130.873,5 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX.