Cục Thuế Nghệ An:

8 giải pháp trọng tâm giúp hoàn thành dự toán

PV.

(Tài chính) Số liệu thống kê cho thấy, trong quý I/2014, tổng sản phẩm trong tỉnh Nghệ An (GDP) tăng 6% so với cùng kỳ - mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm gần đây (quý I/2012 tăng 4,35%, quý I/2013 tăng 4,81%). Tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt khoảng 1.675,8 tỷ đồng, trong đó số thu do ngành Thuế quản lý có mức tăng trưởng khá. Mới đây, Cục Thuế Nghệ An đã tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp trong tâm nhằm giúp hoàn thành dự toán và các chỉ tiêu khác đề ra trong năm 2014.

Cục Thuế Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế đi đôi thực hiện cải cách thủ tục hành chính... Nguồn: internet
Cục Thuế Nghệ An đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế đi đôi thực hiện cải cách thủ tục hành chính... Nguồn: internet
Những kết quả khả quan

Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho thấy, số thu nội địa tính cân đối quý I/2014 đạt 1.498,7 tỷ đồng, bằng 27% dự toán Pháp lệnh, 24% dự toán phấn đấu và tăng 42% so với cùng kỳ. Số thu trừ tiền sử dụng đất đạt 1.375,8 tỷ đồng, bằng 27% dự toán pháp lệnh, 25% dự toán phấn đấu và tăng 37% so với cùng kỳ.

Nghệ An là một trong những tỉnh có tỷ lệ đạt dự toán cũng như mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước (thu nội địa cả nước đạt 133.680 tỷ đồng bằng 24,8% dự toán, tăng trưởng 16,5% so cùng kỳ). Trong đó, thu từ DNNN Trung ương đạt 226,9 tỷ đồng, bằng 23% dự toán và tăng 30% so với cùng kỳ; thu từ DNNN địa phương đạt 70,4 tỷ đồng, bằng 23% dự toán tăng 57% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn FDI đạt 98,5 tỷ đồng, bằng 49% dự toán, tăng 137% so với cùng kỳ; thu từ Công Thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 694,7 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, tăng 27% so với cùng kỳ; tiền sử dụng đất đạt 122,9 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 136% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ đạt 96,2 tỷ đồng, bằng 26% dự toán và tăng 3% so với cùng kỳ.

Đóng góp vào nguồn thu 3 tháng đầu năm 2014 gồm nhiều khoản thu tăng trưởng cao như tiền sử dụng đất, thu khác ngân sách, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, do thuế Thu nhập doanh nghiệp đến hạn của Công ty mía đường Tate&Lyle và thuế các nhà thầu nước ngoài năm trước nộp vào quý I. Ba tháng đầu năm có 241 doanh nghiệp và 941 hộ cá thể đóng mã số thuế; gần 500 doanh nghiệp ngừng, tạm nghỉ kinh doanh và mỗi tháng có gần 15% số doanh nghiệp khai thuế không có doanh thu, chi phí. Ngoài ra, một số doanh nghiệp có thuế gia hạn đến hạn nộp hoặc tiền nợ phát sinh tăng nhưng không nộp vào ngân sách kịp thời vì vậy làm tăng nợ thuế 11,8% so với tháng 12/2013, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu.

Đánh giá về kết quả tích cực trong quý I/2014, Cục Thuế Nghệ An cho biết đó là nhờ ngay từ đầu năm, ngành Thuế tỉnh đã làm tốt công tác dự báo, phân tích nguồn thu; tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng. Bên cạnh đó, toàn ngành đã tích cực triển khai các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ đọng; công tác lập bộ, duyệt bộ, công khai bộ thuế hộ khoán và thu thuế môn bài được thực hiện ngay trong tháng 1/2014, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế đi đôi thực hiện cải cách thủ tục hành chính...

8 giải pháp trọng tâm

Theo Cục Thuế Nghệ An, trong những tháng còn lại của năm 2014, với chỉ tiêu phải đạt trên 4.320 tỷ đồng đang là thách thức của ngành Thuế tỉnh. Mới đây, tại hội nghị sơ kết quý I/2014, Cục Thuế Nghệ An đã đưa ra một số giải pháp nhằm giúp hoàn thành dự toán và các chỉ tiêu khác năm 2014, cụ thể:

Một là, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình kinh tế, nguồn thu, chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành có hiệu quả;

Hai là, tích cực khai thác nguồn thu để bù đắp số hụt thu. Quản lý chặt chẽ các nhà thầu vãng lai ngoại tỉnh, nhà thầu nước ngoài thi công công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, đặc biệt lưu ý đối với công trình do các tổ chức, cá nhân đầu tư không thanh toán qua Kho bạc Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các chương trình chống thất thu thuế;

Ba là, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị hoàn thuế xuất khẩu qua Lào, Trung Quốc đồng thời triển khai quyết liệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp năm 2014 đã được phê duyệt. Có biện pháp phòng ngừa, phát hiện sai phạm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại yếu kém trong công tác quản lý thuế ở mọi lĩnh vực;

Bốn là, triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Pháp luật. Tham mưu xử lý nợ ảo, xóa nợ thuế theo quy định để giảm nợ thuế (kể cả áp dụng các biện pháp mạnh);

Năm là, tăng cường và đổi mới hình thức công tác tuyên truyền và hỗ trợ cho người nộp thuế, triển khai quy chế phối hợp tốt với Đài Truyền hình Nghệ An trong công tác tuyên truyền về thuế.

Sáu là, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Thường xuyên rà soát, đối chiếu số thu NSNN trên địa bàn với Kho bạc nhà nước, tổng hợp đầy đủ các khoản ghi thu - ghi chi để xác định chính xác số thu nộp NSNN;

Bảy là, tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, thống kê chi tiết tình hình sử dụng đất ở, đất thuộc các dự án, đất dùng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thực hiện nhanh các thủ tục giao đất theo quy định của pháp luật;

Tám là, phối hợp với các ngành Kho bạc, Hải quan, Tài chính, Ngân hàng để trao đổi thông tin quản lý và thu nộp thuế qua Ngân hàng... nhằm nâng cao chất lượng quản lý thuế, tập trung số thu kịp thời vào NSNN.

Tính theo địa bàn thu, khối văn phòng quản lý đạt 928,4 tỷ đồng, bằng 25% dự toán và tăng 45% so với cùng kỳ. Khối các huyện, đạt 558,8 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ. Có một số Chi cục Thuế có số thu giảm so với cùng kỳ như Quỳ Hợp giảm 16%, Kỳ Sơn giảm 35%, Quế Phong giảm 53%...