8 tháng, bội chi ngân sách nhà nước đã giảm đáng kể

PV.

Ngày 29/8, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã công bố các con số về tình hình kinh tế-xã hội trên cả nước tháng 8/2018. Thống kê cho thấy, bội chi NSNN đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59%; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%. Nguồn: Internet
Thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59%; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%. Nguồn: Internet
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 649 nghìn tỷ đồng, bằng 59%; Thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, bằng 105,1%; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 125,2 nghìn tỷ đồng, bằng 70%.
Bên cạnh đó, tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 820,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,8% dự toán năm. Cụ thể, chi thường xuyên đạt 573 nghìn tỷ đồng, bằng 60,9%; Chi đầu tư phát triển đạt 166,3 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6%; chi trả nợ lãi 71,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9%.
Như vậy, bội chi NSNN đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước (8 tháng đầu năm 2017, tổng thu NSNN đạt gần 707 nghìn tỷ đồng, tổng chi NSNN đạt hơn 747 nghìn tỷ đồng).
Tính riêng trong tháng 8, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước tính đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5,6 nghìn tỷ đồng; vốn địa phương 24,7 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tính chung qua 8 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 183,6 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% kế hoạch năm và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 bằng 53,6% kế hoạch năm và tăng 6,4%)...

Vốn địa phương quản lý đạt 149,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch năm và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Vốn NSNN cấp tỉnh đạt 104,3 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5% và tăng 17,9%; vốn NSNN cấp huyện đạt 38 nghìn tỷ đồng, bằng 61% và tăng 14,2%; vốn NSNN cấp xã đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 76,3% và tăng 11,7%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN 8 tháng năm 2018 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ghi nhận mức giải ngân tăng mạnh so với năm trước. Trong đó, Quảng Ninh thực hiện đầu tư từ ngân sách 5.887 tỷ đồng, bằng 60,8% dự toán và tăng 52,3%; Hải Phòng 5.287 tỷ đồng, bằng 58% và tăng 65,8%; Thanh Hóa cũng đã giải ngân 3.970 tỷ đồng, bằng 63,1% và tăng 29,7%...