8 tháng, Hải quan Cao Bằng thu ngân sách hơn 546 tỷ đồng

Trần Huyền

8 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan Cao Bằng thu ngân sách nhà nước đạt 546,2 tỷ đồng, bằng 51% dự toán.

Hải quan Cao Bằng thu ngân sách hơn 546 tỷ đồng. Ảnh: internet
Hải quan Cao Bằng thu ngân sách hơn 546 tỷ đồng. Ảnh: internet

Theo Cục Hải quan Cao Bằng, trong tháng 8/2023, thu ngân sách nhà nước của Cục đạt 80,74 tỷ đồng, tăng 24% so với tháng trước.

Số thu tháng 8 tăng so với tháng 7/2023 là nhờ một số mặt hàng xuất nhập khẩu tăng trưởng cao. Trong đó, một số mặt hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh như: Chì thỏi, tăng 99%; Tinh quặng niken tăng 100%... Một số mặt hàng nhập khẩu tăng cao như: vải các loại tăng 46%; men các loại tăng 134%; mặt hàng veneer tăng 296%...

Tính chung 8 tháng đầu năm 2023, Cục Hải quan Cao Bằng thu ngân sách đạt 546,2 tỷ đồng, đạt 51% so với chỉ tiêu cả năm do Bộ Tài chính giao, giảm tới 76% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế; thực hiện tốt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, phấn đấu thực hiện thu ngân sách ở mức cao nhất nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn.