9 tháng đầu năm, đấu giá phần vốn nhà nước thu về hơn 10.800 tỷ đồng

PV

Theo số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 9 tháng đầu năm 2018, đấu giá phần vốn nhà nước thu về hơn 10.800 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, đấu giá phần vốn nhà nước thu về hơn 10.800 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm, đấu giá phần vốn nhà nước thu về hơn 10.800 tỷ đồng.

HNX cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 9, HNX đã tổ chức 27 phiên đấu giá phần vốn nhà nước, trong đó có 16 phiên đấu giá thoái vốn, 10 phiên IPO (bán cổ phần lần đầu ra công chúng) và 1 phiên đấu giá quyền mua.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 1,5 tỷ cổ phần. Khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 674 triệu, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 44%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 27 phiên đấu giá đạt hơn 10.800 tỷ đồng.

Riêng tháng 9 đã diễn ra 4 phiên đấu giá, trong đó có 3 phiên IPO của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum và 1 phiên đấu giá thoái vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông.

4 phiên đấu giá này có tổng khối lượng chào bán đạt hơn 497,2 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 39 triệu cổ phần. 100% cổ phần chào bán của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi, Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum và Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông đã được bán hết.

Tổng số cổ phần trúng giá tháng 9 đạt 13,9 triệu cổ phần. Tổng số tiền thu được đạt hơn 205 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm 34,4 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 66 tỷ đồng.

HNX cho biết thêm, trong tháng 10/2018, tại HNX sẽ có 5 công ty chào bán cổ phần ra công chúng gồm: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Công ty cổ phần Tổng công ty MBLAND, Công ty cổ phần  Xi măng Phú Thọ.