90% doanh nghiệp hài lòng về tiếp cận thủ tục hành chính Hải quan

PV.

Đó là ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp tại “Báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính Hải quan: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016” được công bố ngày 27/4 vừa qua.

Ông Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại Hội thảo công bố Báo cáo.
Ông Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phát biểu tại Hội thảo công bố Báo cáo.

Với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID), VCCI đã phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai cuộc khảo sát trên toàn quốc đánh giá chất lượng hoạt động của ngành Hải quan năm 2016. Đây là nỗ lực của VCCI tiếp nối sau 3 cuộc khảo sát DN trên quy mô toàn quốc năm 2012, 2013 và 2015.

Báo cáo kết quả khảo sát cho biết, so với năm 2015 và các năm trước, doanh nghiệp đánh giá thủ tục hành chính hải quan đã có bước cải thiện đáng kể từ tiêu chí tiếp cận thông tin đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức.

Cuộc khảo sát DN năm 2016 sử dụng phương pháp điều tra qua thư, tương tự như 3 cuộc khảo sát trước đây, khảo sát năm 2016 sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đối với những DN có thực hiện hoạt động XNK, đảm bảo mang tính đại diện, thông tin DN cung cấp là những trải nghiệm thực sự và trực tiếp của DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Khảo sát năm 2016 nhận được 1.035 phiếu trả lời. Bên cạnh các chỉ số khảo sát thường niên gồm: Tiếp cận thông tin quy định về hải quan và TTHC hải quan; thực hiện TTHC hải quan; thủ tục thông quan; thủ tục quản lý thuế; thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại; sự phục vụ của công chức hải quan, cuộc khảo sát năm 2016 có hai chỉ số khảo sát mới gồm: Kiểm tra chuyên ngành; cơ chế một cửa quốc gia.

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI đánh giá: Năm 2016 DN tiếp tục ghi nhận những cải cách TTHC hải quan, nhiều nội dung có sự cải thiện đáng kể so với năm 2015. Về phương diện tiếp cận thông tin quy định về hải quan và TTHC hải quan, các DN tham gia cuộc khảo sát năm 2016 đánh giá tích cực về các phương thức tiếp cận thông tin về TTHC hải quan. Cụ thể, có trên 90% DN hài lòng/hoàn toàn hài lòng về việc tiếp cận thông tin TTHC hải quan qua trang web hải quan, cũng như các lớp tập huấn hoặc đối thoại hải quan.

Về đánh giá thông tin TTHC hải quan mà DN đã tiếp cận, 86% DN cho biết cơ quan Hải quan cung cấp thông tin thống nhất, 84% đánh giá thông tin sẵn có, dễ tìm và 87% DN cho biết các biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền, 77% DN cho biết cơ quan Hải quan cung cấp thông tin cho DN nhanh chóng, kịp thời và 74% DN cho biết thông tin đơn giản, dễ hiểu. Hai khía cạnh được cải thiện đáng kể so với năm 2015 là tiêu chí đánh giá biểu mẫu TTHC hải quan dễ điền (tăng 10%) và thông tin cơ quan Hải quan cung cấp là thống nhất (tăng 9%).

Những số liệu khảo sát trên đã tiếp tục minh chứng cho những nỗ lực của toàn ngành Hải quan trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  Tại buổi công bố Báo cáo, ông Vũ Ngọc Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan khẳng định: Hải quan Việt Nam ngày càng đóng một vai trò then chốt, giúp các DN xuất nhập khẩu tiếp cận thị trường thế giới với nhiều cơ hội rộng mở để phát triển sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho Việt Nam. Để thực hiện vai trò này, ngành Hải quan sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho DN theo đúng tinh thần, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết 19/NQ-CP.