VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
11 tháng đầu năm 2020  xuất nhập khẩu đạt trên 489 tỷ USD

Ảnh: Minh họa; Nguồn: Internet.

11 tháng đầu năm 2020 xuất nhập khẩu đạt trên 489 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 489,88 tỷ USD, tăng 3,6% với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 254,97 tỷ USD, tăng 5,5%, tương ứng tăng 13,23 tỷ USD và nhập khẩu đạt 234,91 tỷ USD, tăng 1,7%, tương ứng tăng 3,93 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu hàng hóa cuối tháng 11 tăng 12,8%

[Infographics] Xuất nhập khẩu đạt 49 tỷ USD trong tháng 11/2020

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11 đạt 49 tỷ USD

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 11 đạt trên 23 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 11/2020 đạt 49,93 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 25,24 tỷ USD, giảm 7,4%, nhập khẩu đạt 24,69 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng 10/2020.

Trong 11 tháng năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 489,88 tỷ USD, tăng 3,6% với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 254,97 tỷ USD, tăng 5,5%, tương ứng tăng 13,23 tỷ USD và nhập khẩu đạt 234,91 tỷ USD, tăng 1,7%, tương ứng tăng 3,93 tỷ USD.

Trong tháng 11/2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 546 triệu USD. Kết quả này đã góp phần đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 11 tháng năm 2020 đạt thặng dư 20,06 tỷ USD.

Hình 1: Diễn biến xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại của Việt Nam trong 11 tháng năm 2020

 Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng đạt 35,1 tỷ USD, giảm 1,9% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 11 tháng năm 2020 đạt 333,46 tỷ USD, tăng 9,5%, tương ứng tăng gần 29 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 18,89 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng 10/2020, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 11 tháng năm 2020 lên 182,44 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2020 đạt 16,21 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 11 tháng năm 2020 đạt 151,02 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 11/2020 có mức thặng dư trị giá 2,68 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 11 tháng năm 2020 lên mức thặng dư trị giá 31,42 tỷ USD.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM