VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bộ Tài chính giải đáp kiến nghị cử tri trong việc phân bổ kinh phí hoạt động theo quy mô cấp xã

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính giải đáp kiến nghị cử tri trong việc phân bổ kinh phí hoạt động theo quy mô cấp xã

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV đề nghị về việc xem xét nên phân bổ kinh phí hoạt động theo quy mô cấp xã cho phù hợp hơn.

Bộ Tài chính trả lời cử tri về điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính trả lời cử tri về kiến nghị khấu trừ thuế GTGT đối với đạm Urê

Bộ Tài chính trả lời cử tri về cấp kinh phí trang bị hệ thống ghi âm, ghi hình trong hoạt động điều tra

Bộ Tài chính trả lời cử tri về mức thu tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Trả lời kiến nghị trên của cử tri tỉnh Thái Bình, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 8 và Điều 38 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn địa phương và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trên địa bàn địa phương (khi được Nhà nước giao nhiệm vụ) thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách địa phương.

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ của ngân sách các cấp ở địa phương và các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nghiên cứu, trình Hội đồng nhân dân Tỉnh quyết định việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã đảm bảo phù hợp với hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội ở các xã, thị trấn trên địa bàn Tỉnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM