VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Công bố Cẩm nang Thống kê tài chính Chính phủ của Việt Nam

Hội nghị công bố cuốn Cẩm nang GFS của Việt Nam diễn ra tại Quảng Ninh.

Công bố Cẩm nang Thống kê tài chính Chính phủ của Việt Nam

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ tư vấn và phân tích, quản lý tài chính công tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sỹ và Canada tài trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới, từ ngày 28-29/12/2020, tại Quảng Ninh, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố cuốn Cẩm nang Thống kê tài chính Chính phủ (GFS) của Việt Nam và đào tạo, tập huấn về phương pháp thống kê theo GFS2014.

Lập báo cáo tài chính nhà nước để tiến tới nền tài chính công khai, minh bạch

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị dịch vụ công ưu tiên triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

[Video] Ngành Tài chính xây dựng hạ tầng số để phát triển Tài chính điện tử hướng tới Tài chính số

Tham dự Hội nghị có các đại biểu đến từ Văn phòng Quốc hội, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các nhà tài trợ từ Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt nam, các đại biểu thuộc các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và các chuyên gia quốc tế.

GFS là phương pháp trình bày các số liệu vĩ mô về tình hình tài khóa của Chính phủ theo các tiêu thức và phân loại phù hợp với thông lệ quốc tế do IMF biên soạn và được khuyến khích sử dụng chung cho các nước trên thế giới.

Hiện tại, đã có trên 140 quốc gia thực hiện phương pháp thống kê GFS, trong đó, các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU) đã sử dụng GFS như là một hệ thống báo cáo tài chính quốc gia, bên cạnh Hệ thống tài khoản quốc gia châu Âu (ESA95).

Hoàn thiện phương pháp thống kê tài chính chính phủ hài hòa với các chuẩn mực quốc tế giúp tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về đánh giá, phân tích và giải trình tài chính công. Đồng thời, đây cũng là yêu cầu tất yếu đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Cuốn Cẩm nang GFS của Việt Nam được xây dựng từ đầu năm 2018, với kết cấu gồm 4 phần: phần giới thiệu chung; tổng quan về GFS; bối cảnh thống kê tài chính chính phủ tại Việt Nam; và hướng dẫn kỹ thuật về báo cáo Thống kê tài chính chính phủ.

Cẩm nang GFS của Việt Nam nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác thống kê có thể hiểu và thực hiện báo cáo GFS đúng, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia và đáp ứng chuẩn mực, nhu cầu phân tích, so sánh tài chính trên phạm vi quốc tế.

Việc tổ chức lễ công bố cuốn Cẩm nang GFS của Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cơ quan chính phủ thống nhất được phạm vi và nguyên tắc xác định các khu vực chính phủ và khu vực công để xây dựng các báo cáo tài chính thống nhất, đồng bộ.

Bên cạnh đó, Cẩm nang GFS của Việt Nam giúp xác định rõ định hướng và lộ trình cải cách hệ thống quản lý tài chính công theo chuẩn mực quốc tế. Hoạt động này cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ với cộng đồng và các tổ chức quốc tế về nỗ lực đẩy mạnh minh bạch hóa trong hoạt động quản lý tài chính công của Chính phủ Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM