VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Cục Dự trữ khu vực Đông Bắc hoàn thành nhập kho 3.000 tấn thóc

Thóc đóng bao bảo quản trong môi trường khí Ni tơ tại Chi cục DTNN Thủy Nguyên thuộc Cục DTNN khu vực Đông Bắc.

Cục Dự trữ khu vực Đông Bắc hoàn thành nhập kho 3.000 tấn thóc

Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Bắc đã hoàn thành nhập kho dự trữ quốc gia 3.000 tấn thóc theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái có tân Cục trưởng

Áp dụng hóa đơn điện tử thống nhất trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước

Tổng cục Dự trữ Nhà nước trao quyết định tuyển dụng cho 56 thí sinh trúng tuyển công chức

Cục Dự trữ Nhà nước Hoàng Liên Sơn xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, hiệu quả

Cục DTNN khu vực Đông Bắc cho biết, thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TCDT ngày 14/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022, ngày 6/7/2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã tổ chức đấu thầu qua mạng thành công mua nhập 3.000 tấn thóc theo đúng quy định hiện hành.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán; đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp thóc nhập kho. Đến ngày 19/7/2022, chuyến hàng đầu tiên đã nhập kho tại Chi cục DTNN Kiến An đảm bảo chất lượng theo quy định.

Đặc biệt, với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, đến hết ngày 7/8/2022, 03 chi cục DTNN trực thuộc đã hoàn thành nhập kho 3.000 tấn thóc. Đây là thành tích thiết thực chào mừng 66 năm Ngày Truyền thống ngành DTNN (7/8/1956 - 7/8/2022).

Năm 2022, Cục DTNN khu vực Đông Bắc nhập kho 3.000 tấn thóc, trong đó có 1.500 tấn thóc đóng bao bảo quản trong môi trường khí Ni tơ, do vậy trong suốt quá trình nhập hàng, đơn vị đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập kho.

Đồng thời, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và các Chi cục DTNN trực thuộc tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng thóc nhập kho năm 2022 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM