Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái có tân Cục trưởng

Hà Anh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hạ Văn Cơ - Cục trưởng Cục DTNN Hoàng Liên Sơn giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái, đồng thời, trao quyết định giao phụ trách Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đối với đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn.

Cụ thể, ngày 3/8/2022, tại trụ sở cơ quan Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hạ Văn Cơ - Cục trưởng Cục DTNN Hoàng Liên Sơn giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hạ Văn Cơ giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hạ Văn Cơ giữ chức Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái.

Phát biểu giao nhiệm vụ đối với tân Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, đồng chí Hạ Văn Cơ có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành việc thực hiện chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước, bản thân thường xuyên tự học tập, trau dồi, cập nhật chính sách chế độ mới của Ngành, có tinh thần cầu thị; có khả năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Trên cương vị mới đồng chí Hạ Văn Cơ có trách nhiệm lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 315/QĐ-BTC ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục DTNN khu vực trực thuộc Tổng cục DTNN; phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với tập thể lãnh đạo, công chức của Cục DTNN khu vực Bắc Thái đoàn kết, nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang trao Quyết định giao phụ trách Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đối với đồng chí Lê Tiến Dũng.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Nguyễn Thị Phố Giang trao Quyết định giao phụ trách Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đối với đồng chí Lê Tiến Dũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, Cục trưởng Cục DTNN khu vực Bắc Thái Hạ Văn Cơ cam kết sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Tài chính và Tổng cục DTNN giao và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tập thể lãnh đạo Tổng cục, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, chính quyền địa phương để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 3/8/2022, tại trụ sở Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Phố Giang đã trao Quyết định giao phụ trách Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn đối với đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó Cục trưởng Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn.