VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Cục Hải quan Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Cơ quan hải quan công khai các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan.

Cục Hải quan Đà Nẵng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 29/4/2021, Cục Hải quan Đà Nẵng ban hành Thông báo số 863/TB-HQĐNg về giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tổng cục Hải quan tiếp nhận 04 máy quang phổ phát hiện hóa chất

Hải quan phối hợp phát hiện lô hàng chuyển phát nhanh chứa sản phẩm hình dạng súng

Hải quan Bình Dương thông quan hơn 120 triệu USD hàng hóa trong dịp 30/4-01/5

Ngành Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ 1.117 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Theo đó, Cục Hải quan Đà Nẵng sẽ thực hiện giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với 02 loại thủ tục, gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại và Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.

Cụ thể, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại sẽ giảm từ 07 ngày làm việc (theo quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 4 Chương II Thông tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) xuống còn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, trừ những trường hợp phức tạp, cần xác minh tại địa bàn, xác minh đối tượng nhập khẩu và phải chờ xác nhận của các cơ quan liên quan khác.

Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy sẽ giảm từ 05 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) xuống còn 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Việc giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nêu trên của Cục Hải quan Đà Nẵng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, là giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM