VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đã chi 10.872 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đã chi 10.872 tỷ đồng hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Cập nhật tình hình hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 30/11/2021, 63 địa phương đã thực rút tiền từ Kho bạc Nhà nước tổng kinh phí là 10.872 tỷ đồng để hỗ trợ cho 9.840.227 đối tượng.

Ngành Thuế triển khai các giải pháp thu ngân sách ở chặng “nước rút”

Chính sách tài khoá linh hoạt, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Xuất cấp 4.880,250 tấn gạo cho 3 tỉnh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Qua thực tế triển khai, Chính phủ đã có Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/QĐ-TTg nhằm mở rộng đối tượng, quy mô và thời gian được hỗ trợ, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho nhân dân, người lao động.

Cập nhật tình hình hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo định kỳ của các Sở Tài chính địa phương đến ngày 24/11/2021, nhu cầu chi ngân sách nhà nước khoảng 17.276 tỷ đồng cho khoảng 11.771.099 đối tượng.

Trong đó, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do ngân sách địa phương đảm bảo là 9.448 tỷ đồng. Căn cứ nguyên tắc hỗ trợ quy định tại Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương khoảng 3.582 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, đến hết ngày 30/11/2021, cả 63 địa phương đã thực rút tiền từ Kho bạc Nhà nước tổng kinh phí là 10.872 tỷ đồng để hỗ trợ cho 9.840.227 đối tượng. Trên cơ sở đó, nhu cầu ngân sách nhà nước mà ngân sách Trung ương phải xem xét hỗ trợ khoảng 1.009 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được văn bản đề nghị của 22 địa phương và đã cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương số tiền 164 tỷ đồng để hỗ trợ 09 địa phương (trong đó, tỉnh Sơn La 8,6 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 1,2 tỷ đồng, tỉnh Phú Yên 7,3 tỷ đồng, tỉnh Kon Tum 0,8 tỷ đồng, tỉnh Trà Vinh 32,5 tỷ đồng, tỉnh Vĩnh Long 38,8 tỷ đồng, tỉnh Hậu Giang 26 tỷ đồng, tỉnh Sóc Trăng 40,8 tỷ đồng, tỉnh Bạc Liêu 8 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho biết, với các địa phương còn lại, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, xử lý theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM