VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo toàn Ngành triển khai hiệu quả nhiệm vụ tài chính – ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2022):

Đảng bộ Bộ Tài chính: Viết tiếp truyền thống 77 năm vẻ vang của ngành Tài chính

2022 là năm đánh dấu mốc son 77 năm hình thành và phát triển của ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2022). Suốt 77 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành Tài chính luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy những thành tựu đó, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 và các năm tiếp theo, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Ngành.

Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Đảng bộ Bộ Tài chính quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đảng bộ Bộ Tài chính không ngừng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 600 đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính

Khơi thông nguồn lực tài chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trải qua 77 năm đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Dân tộc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ  Tài  chính,  các  thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã dày công vun đắp truyền thống đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng nên nền tài chính ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và  bảo  vệ Tổ quốc.

Trong thời gian qua, ngành Tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế chính sách tài chính; điều hành linh hoạt và hiệu quả chính sách tài khóa, nợ công trong giới hạn Quốc hội cho phép; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh quốc phòng được tăng cường và giữ vững... Qua đó, khơi thông các nguồn lực tài chính, từng bước tái cấu trúc nền tài chính quốc gia, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Kế hoạch tài chính quốc gia 05 năm 2021-2025. Trước bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội và thách thức đan xen, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngành Tài chính tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, đoàn kết đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua, bám sát chủ đề “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” với 6 quan điểm chỉ đạo điều hành trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu của Chính phủ, ngay từ đầu năm, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2022.

Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời đề xuất các giải pháp chính sách tài khoá, tổ  chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã đề ra, góp phần tích cực thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống người dân. Công tác điều hành chính sách tài khóa được triển khai chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý thu; xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2021.

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Các chỉ tiêu an toàn nợ công được kiểm  soát chặt chẽ, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục cơ cấu lại nợ công, bảo đảm an ninh, an toàn nền tài chính công. Các nghiệp vụ cơ cấu lại danh mục nợ Chính phủ được triển khai phù hợp với điều kiện thị trường và đảm bảo đúng quy định của Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn; thực hiện trả đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ theo cam kết.

Kết quả tích cực từ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước đã giúp củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong khi có 30 quốc gia bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm, thì Việt Nam vẫn được Tổ chức  S&P nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn lên mức BB+, triển vọng "Ổn định” và là một trong   hai nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ  đầu năm đến nay.

Đặc biệt, trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và các biến động chính trị thế giới, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo sát sao các đơn vị kịp thời xây dựng trình Bộ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ người dân,  doanh nghiệp. Đặc biệt là các chính sách miễn, giảm, giãn nhiều loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất... góp phần ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đã được miễn, giảm, gia hạn khoảng 39,8 nghìn tỷ đồng. Tính cả 6,1 nghìn tỷ đồng số tiền miễn, giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổng số tiền đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 45,9 nghìn tỷ đồng.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, viết tiếp truyền thống vẻ vang

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, dự báo vẫn còn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức. Theo đó, năng lực nội tại của nền kinh tế; áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng; rủi ro về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài khóa là nhân tố quan trọng, quyết định tới ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Kế thừa truyền thống vẻ vang 77 năm xây dựng và phát triển, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tiếp tục xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh, có khả năng chống chịu tốt trước sự biến đổi nhanh, mạnh và khó lường của kinh tế - tài chính khu vực và thế giới, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục sát sao chỉ đạo toàn Ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Một là, tập trung triển khai kịp thời, trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đã đề ra.

Hai là, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, các đề án tài chính - ngân sách nhà nước theo chương trình công tác của Chính phủ và yêu cầu thực tế, đảm bảo yêu cầu về thời hạn, chất lượng, khả thi, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Ba là, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định; tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu trên địa bàn để có giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng thu.

Bốn là, điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực hỗ trợ phục hồi kinh tế, phòng, chống dịch COVID-19; Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Năm là, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi ngân sách nhà nước.

Sáu là, phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bảy là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch; Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại của Ban chỉ đạo 389 quốc gia để chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Tám là, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức với nhiều yếu tố tác động khó lường ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội trong nước, nhưng với truyền thống vẻ vang cùng những thành tựu đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, hiệu quả, quyết liệt của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tài chính, tin tưởng rằng, ngành Tài chính sẽ đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2022 và các năm tiếp theo, viết tiếp truyền thống 77 năm đầy vẻ vang.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM