Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Trần Huyền

Trong 02 ngày 21-22/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 11.661 điểm cầu các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và cơ sở trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị với 1 điểm cầu tại Trụ sở cơ quan Bộ và 18 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất.
Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Trung ương; cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương.

Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự Hội nghị với 1 điểm cầu tại Trụ sở cơ quan Bộ và 18 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc. Tại điểm cầu Trụ sở Bộ Tài chính có sự tham dự của đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ và toàn thể đảng viên các đảng bộ, chi bộ đang làm việc tại trụ sở Bộ; cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ thuộc và trực thuộc chưa bố trí điểm cầu.

Tại điểm cầu các tổ chức đảng trực thuộc có sự tham dự của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên của các tổ chức đảng. Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị và đảng viên chưa tham gia dự Hội nghị lần này thì chủ động tổ chức đảm bảo tất cả đảng viên trong đơn vị được học tập, quán triệt.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta đã có nhiều chủ trương đổi mới về đất đai đạt được nhiều thành tựu; góp phần giải phóng sức lao động, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cùng các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Tài chính.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cùng các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính tham dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Tài chính.

Sau gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, chính sách, pháp luật về đất đai đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, từng bước tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý và sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Đồng thời, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo hướng tiếp cận tổng hợp, liên ngành; nguồn lực đất đai được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường; chính sách pháp luật về đất đau đã có nhiều đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn; thị trường bất động sản trong đó có thị trường quyền sử dụng đất phát triển tương đối nhanh; chính sách ưu đãi về thuế, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã góp phần quan trọng thu hút đầu tư...

Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất còn nhiều hạn chế: thể chế hóa còn chậm, quy định pháp luật còn chồng chéo và chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn; đất đai chưa được khai thác, sử dụng hiệu quả; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đảm bảo tính tổng thể, thống nhất; việc giao đất, cho thuê đất ở một số nơi còn bất cập...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết số 18-NQ/TW đề ra mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; loại bỏ khâu trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, kèm theo cơ chế kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Đồng thời, giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng, an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất, đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến năm 2030, phấn đấu hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí, để đất hoang hoá, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.

Nghị quyết cũng đề ra 06 nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung thực hiện như: Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội trường Diên Hồng.

Truyền đạt Chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nêu những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, Nghị quyết đã đề ra quan điểm, mục tiêu, các giải pháp lớn để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nghị quyết đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 6%/năm; Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó, phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%, trong đó phấn đấu 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020; Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%; Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; bình quân hằng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn; Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Nghị quyết đề ra 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó: nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; Hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ tiếp tục học tập, quán triệt Chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt; Chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.