VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Đẩy nhanh xuất cấp gạo cho 9 địa phương phía Nam để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Tổng cục DTNN vừa ban hành các công văn gửi UBND 9 tỉnh, thành phố về việc xuất cấp gạo cho các địa phương này hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Đẩy nhanh xuất cấp gạo cho 9 địa phương phía Nam để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Ngày 24/9/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã có các công văn gửi UBND 9 tỉnh, thành phố phía Nam về việc xuất cấp gạo cho các địa phương này hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

[Infographics] Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ đã bàn giao hơn 500 tấn gạo cho tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Dự trữ Nhà nước quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Cụ thể, đối với TP. Hồ Chí Minh, tại Công văn số 1571/TCDT-QLHDT ngày 24/9/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) gửi UBND TP. Hồ Chí Minh nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao Bộ Tài chính xuất cấp cho TP. Hồ Chí Minh là 71.104,95 tấn gạo.

Đến ngày 10/9/2021, Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất cấp 14.549,29 tấn gạo cho TP. Hồ Chí Minh. Số gạo còn lại là trên 56.555 tấn, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ và Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Phát Tài; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh; Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An để xuất cấp đủ số lượng gạo cho TP. Hồ Chí Minh.

Đối với tỉnh Bình Dương, ngày 24/9, Tổng cục DTNN có Công văn số 1564/TCDT-QLHDT gửi UBND tỉnh Bình Dương, trong đó nêu rõ Bộ Tài chính xuất cấp cho tỉnh Bình Dương là 11.325 tấn gạo theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, đến ngày 10/9/2021, Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất cấp trên 8.361 tấn gạo cho tỉnh Bình Dương. Số gạo còn lại là trên 2.963 tấn, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao để xuất cấp gạo kịp thời cho tỉnh Bình Dương.

Đối với tỉnh An Giang, Công văn số 1563/TCDT-QLHDT ngày 24/9/2021 của Tổng cục DTNN nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 10/9/2021, Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất 789,514 tấn gạo cho tỉnh An Giang. Số gạo còn lại là trên 2.572 tấn, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuận Minh để thực hiện xuất cấp cho tỉnh An Giang. 

Đối với tỉnh Cà Mau, tại Công văn số 1565/TCDT-QLHDT ngày 24/9, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An để xuất cấp trên 1.877 tấn gạo cho tỉnh Cà Mau.

Đối với tỉnh Kiên Giang, Tổng cục DTNN cho biết, đến ngày 10/9/2021, Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất trên 1.849/2.278 tấn gạo cho tỉnh Kiên Giang. Theo Công văn số 1567/TCDT-QLHDT ngày 24/9/2021, số gạo còn lại là trên 428 tấn, Tổng cục DTNN đã giao Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An xuất đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đối với TP. Cần Thơ, tại Công văn số 1570/TCDT-QLHDT ngày 24/9, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An để xuất cấp trên 3.615 tấn gạo cho TP. Cần Thơ.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, tại Công văn số 1566/TCDT-QLHDT ngày 24/9, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Cửu Long phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An để xuất cấp trên 4.883 tấn gạo cho tỉnh Đồng Tháp.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, tại Công văn số 1569/TCDT-QLHDT ngày 24/9, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Cửu Long phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An để xuất cấp 1.000 tấn gạo cho tỉnh Vĩnh Long.

Đối với tỉnh Tiền Giang, tại Công văn số 1568/TCDT-QLHDT ngày 24/9, Tổng cục DTNN giao Cục DTNN khu vực Cửu Long phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An để xuất cấp trên 1.515 tấn gạo cho tỉnh Tiền Giang.

Cũng tại các công văn trên, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực phối hợp với các doanh nghiệp để xuất cấp gạo kịp thời cho các địa phương tại trung tâm quận, huyện theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh, thành phố nói trên. Thời hạn hoàn thành, giao nhận gạo cho các địa phương trên đến hết ngày 8/10/2021.

Theo Tổng cục DTNN, gạo xuất cấp hỗ trợ các địa phương theo chất lượng gạo dự trữ quốc gia xuất kho quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia (QCVN 06:2019/BTC).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM