VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Điểm nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, gắn với thực hiên các nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng trong toàn đơn vị.

Tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất giúp doanh nghiệp tái đầu tư vào sản xuất, kinh doanh (*)

Đề xuất thu thuế người cho thuê căn hộ chung cư

Quyền hạn và cơ cấu tổ chức các chi cục thuế có số thu lớn

Theo đó, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao, có sức lan tỏa, ngay từ năm 2016, Đảng bộ Cục Thuế đã bám sát các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW, các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và hướng dẫn của Đảng ủy Khối về “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với tình hình thực tế từng năm của đơn vị để triên khai. Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã tổ chức học tập theo những phương thức phù hợp, đảm bảo 100% đảng viên, công chức người lao động trong toàn đơn vị tham gia, viết cam kết làm theo, gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân.

Trên cơ sở kế hoạch triển khai, Đảng bộ Cục Thuế và cấp ủy các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên cũng như các tổ chức đoàn thể.

Qua giám sát thường xuyên, có 100% các chi bộ trực thuộc triển khai đầy đủ việc tổ chức cho đảng viên, công chức người lao động cam kết làm theo; hàng kỳ sinh hoạt đều có đánh giá nhận xét việc làm theo của cá nhân.

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể đều đưa nội dung học tập, làm theo vào chương trình hành động của tổ chức mình; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, xã hội được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo đảng viên, cán bộ công chức, người lao động tham gia. Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của ngành, đã từng bước xây dựng được hình ảnh đẹp hơn người công chức thuế trong cộng đồng doanh nghiệp.

Kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng không chỉ tạo dựng phong trào thi đua sôi nổi gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết trong đơn vị, xây dựng cơ sở đảng vững mạnh, tại đơn vị đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đảng ủy Cục Thuế Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Trong thời gian tới, Đảng bộ Cục sẽ tăng cường theo dõi, chỉ đạo việc học tập làm theo Bác một cách hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Mỗi đảng viên, công chức phải tiếp tục tự soi rọi lại mình trong công việc được giao, trong ứng xử giao tiếp với người nộp thuế, với đồng nghiệp... để nâng lên một tầm cao mới về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Cục. 

Đảng bộ Cục Thuế đã khen thưởng 6 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đồng thời, Đảng ủy Cục đã nghị Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp Thành phố khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM