Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất giúp doanh nghiệp tái đầu tư vào sản xuất, kinh doanh (*)

(*) Lược trích từ bài "Chính sách gia hạn thuế năm 2021 đã linh hoạt và cụ thể hơn" - Thùy Linh/haiquanonline.com.vn. Tựa đề do Tapchitaichinh.vn đặt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19. Như vậy, doanh nghiệp thêm một lần nữa được Nhà nước hỗ trợ, có thể sử dụng số tiền thuế lẽ ra phải nộp để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Năm 2020, để xử lý các khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị định số 109/2020/NĐ-CP để giảm, giãn và gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Số tiền gia hạn và số doanh nghiệp được hưởng chính sách này là tương đối lớn. Đây là những ưu đãi về thuế rất hữu ích đối với doanh nghiệp.

Bước sang năm 2021, dù tưởng như dịch bệnh Covid-19 đã được khoanh vùng nhưng ngay từ những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh lại bùng phát trở lại tại Hải Dương và 12 tỉnh, thành khác. Đến thời điểm này, dịch bệnh thêm một lần nữa làm cho tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp lại tiếp tục khó khăn.

Theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế là 115.000 tỷ đồng. Nghĩa là tổng số thu ngân sách nhà nước trong các tháng được gia hạn giảm tương ứng 115.000 tỷ đồng.

Như vậy, doanh nghiệp thêm một lần nữa được Nhà nước hỗ trợ, có thể sử dụng số tiền thuế lẽ ra phải nộp để tái đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(*) Lược trích từ bài "Chính sách gia hạn thuế năm 2021 đã linh hoạt và cụ thể hơn" - Thùy Linh/haiquanonline.com.vn. Tựa đề và lời dẫn do Tapchitaichinh.vn đặt.