VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tài chính thành công tốt đẹp

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tài chính thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc, ngày 19/8/2022, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tại Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022

Tăng cường hợp tác ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính

Thanh niên ngành Tài chính cần đi đầu trong đổi mới, sáng tạo

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tại Đảng bộ Bộ Tài chính

Triển khai chương trình tập huấn từ ngày 18-19/8/2022, Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương giới thiệu chuyên đề “Những vấn đề mới cơ bản trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”; đồng chí Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu Chuyên đề “Nhiệm vụ của Chi ủy và Bí thư Chi bộ Bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022”; đồng chí Nguyễn Minh Chung – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày Chuyên đề “Đổi mới công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc, trong quá trình học tập các chuyên đề, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về những vấn đề đang vướng mắc ở cơ sở để được giải đáp, hướng dẫn từ các giảng viên, báo cáo viên...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân- Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính đánh giá, trong 2 ngày học tập, các đảng viên đã thực hiện rất tốt nội quy, có thái độ, tác phong học tập nghiêm túc, chuyên cần.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân- Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu bế mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân- Vụ trưởng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu bế mạc hội nghị.

Trên cơ sở những nội dung được học tập tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thân đề nghị các đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về 3 chuyên đề đã được tập huấn. Đây là 3 nội dung rất cơ bản, bao quát các nghiệp vụ trong công tác Đảng, đặc biệt áp dụng cho cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách, ủy viên cấp ủy các cấp.

Thay mặt Ban Tổ chức, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân cảm ơn các giảng viên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa trong hướng dẫn, phổ biến, tập huấn các kiến thức, kỹ năng trong công tác Đảng cho Đảng bộ Bộ Tài chính.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Hữu Thân đề nghị các cán bộ làm công tác Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tập trung triển khai một số nội dung cụ thể. Trước hết là thường xuyên nghiên cứu, làm rõ và làm sâu hơn, hiểu sâu hơn các Nghị quyết, quy định của Đảng, các hướng dẫn trong tất cả các lĩnh vực về công tác Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Trên cơ sở đó, tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa thành những chương trình kế hoạch, nhiệm vụ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định, đường lối của Đảng cũng như các chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân, việc cụ thể hóa các chủ trương chính sách, quy định pháp luật liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng tổ chức, cơ quan là một trong hai trọng điểm trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Theo đó, phải cụ thể hóa bằng những chương trình, nhiệm vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng đơn vị. “Tinh thần là dựa vào sức mạnh tập thể, để tham mưu cụ thể hóa các chủ trương chính sách này.” – Phó Bí thư thường trực Nguyễn Hữu Thân nhấn mạnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM