VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19

KBNN tiếp tục thực hiện nghiêm quy định làm việc giãn cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Thông báo số 4059/TB-KBNN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Bộ Tài chính công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của ngân sách nhà nước tại mọi thời điểm

Kho bạc Nhà nước điều hành ngân quỹ nhà nước minh bạch, hiệu quả

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Công điện số 18/CĐ-UBND TP. Hà Nội, KBNN ban hành Thông báo số 4059/TB-KBNN, trong đó đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN đóng trên địa bàn TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của KBNN tại Thông báo số 3800/TB-KBNN ngày 24/7/2021; Thông báo số 3852/TB-KBNN ngày 28/7/2021 và Công điện số 08/CĐ-KBNN ngày 02/8/2021 về việc triển khai công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo KBNN về việc để CCVC và người lao động tự ý di chuyển ra khỏi địa phương nơi cư trú hoặc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo KBNN yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, nhất là những nội dung chỉ đạo mới của TP. Hà Nội về việc quy định làm việc giãn cách để tổ chức triển khai kịp thời.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt tới công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc các quy định liên quan và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị (đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, số lượng công chức, viên chức làm việc tại đơn vị....).

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo KBNN về việc để công chức, viên chức và người lao động tự ý di chuyển ra khỏi địa phương nơi cư trú hoặc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM