VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngành Tài chính nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nguồn: internet

Ngành Tài chính nêu cao tinh thần cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Đồng bộ các giải pháp thu ngân sách trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Ứng phó với bệnh dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống tài chính

Ngành Tài chính sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh

Bộ Tài chính triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 8627/VPCP-KGVX ngày 14/10/2020 của Văn phòng Chính phủ, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 19/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 12824/BTC-KHTC gửi các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 12824/BTC-KHTC nêu rõ, dịch bệnh trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại vào mùa đông ở những nơi nới lỏng các biện pháp chống dịch. Trong nước, dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nếu lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch thì có thể xuất hiện trở lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của nhân dân và kinh tế xã hội của đất nước.

Do đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính phổ biến, quán triệt các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020; Công văn số 8627/VPCP- KGVX ngày 14/10/2020 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 12019/BTC- KHTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ, chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) theo quy định của chính quyền, cơ quan y tế địa phương đối với tất cả các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý là người nhập cảnh. Nghiêm túc chấp hành việc quản lý sức khỏe, di chuyển đối với người nhập cảnh của cơ quan chức năng trên địa bàn.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ rà soát, cập nhật các quy định và hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế đảm bảo phù hợp với tình hình mới, nhất là đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính khi tổ chức năm học mới; đồng thời, thực hiện nghiêm các hướng dẫn và cập nhật trên hệ thống Bản đồ chống dịch Covid-19 của cơ quan thẩm quyền.

Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM