Bộ Tài chính triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính vừa có Công văn số 934/KHTC-QT gửi thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị làm việc tại Cơ quan Bộ về việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Tài chính triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nguồn: internet
Bộ Tài chính triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nguồn: internet

Thực hiện Thông báo số 257/TT-VPCP ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng ngày 27/7/2020 về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, Cục Kế hoạch Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý đóng trên địa bàn TP. Đà Nẵng chủ động triển khai và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối tuân thủ, chấp hành và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân TP. Đà Nẵng.

Thủ trưởng các đơn vị rà soát và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý trở về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 08/7/2020 đến nay thực hiện việc khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe; trường hợp đã đến các khu vực có nguy cơ bị cách ly, phong tỏa tại TP. Đà Nẵng (theo thông báo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế) hoặc có biểu hiện ho, sốt thì yêu cầu thực hiện ngay việc xét nghiệm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị làm việc tại trụ sở cơ quan Bộ (28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở về từ Đà Nẵng từ ngày 24/7/2020 đến nay, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có trách nhiệm thông báo và đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đến làm việc tại cơ quan Bộ mà thực hiện tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và sử dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa theo hướng dẫn tại Công văn số 316/THTK-HTKT ngày 01/4/2020 của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kế hoạch tổ chức làm việc phù hợp, xem xét, quyết định về việc bố trí làm việc từ xa (sử dụng công nghệ thông tin) để thực hiện công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý trở về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian nêu trên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng công việc, không để chậm trễ, nhất là những công việc có yêu cầu về thời hạn giải quyết, xử lý và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Các trường hợp phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định theo yêu cầu của chính quyền địa phương nơi cư trú, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động phối hợp và nghiêm chỉnh tuân thủ chấp hành. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm giám sát, theo dõi kịp thời tình hình sức khỏe của các trường hợp nêu trên để có biện pháp bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức thực hiện công việc phù hợp, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công văn nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cần chủ động và tự giác thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong thời gian làm việc tại trụ sở cơ quan như: đeo khẩu trang khi ra, vào cơ quan; thực hiện sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn… Ngoài ra, thường xuyên đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi tham gia giao thông, hạn chế đến nơi tập trung đông người, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng và tuân thủ chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của chính quyền địa phương.

Thủ trưởng các đơn vị phổ biến, quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19 và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các đơn vị cấp trên trực tiếp về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trước đó, ngày 26/7/2020, Cục Kế hoạch Tài chính đã có Công văn số 931/KHTC-QT thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc chủ động và tiếp tục triển khai các biện pháp, phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị làm việc tại cơ quan Bộ nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quán triệt và phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức là người lao động các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức công việc, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với điều kiện thực tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở cơ quan Bộ, đảm bảo không để chậm trễ công việc, nhất là các công việc yêu cầu thời hạn giải quyết, xử lý theo quy định…