VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngành Tài chính triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Ngành Tài chính triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngành Tài chính trên địa bàn TP. Hà Nội triển khai hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.

Đảm bảo chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống dịch bệnh

Bộ Tài chính thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đúng đối tượng, mục đích, kịp thời

Để triển khai cấp bách, hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, ngay sáng ngày 21/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 10857/BTC-KHTC yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngành Tài chính trên địa bàn TP. Hà Nội triển khai các giải pháp thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai kịp thời và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19; Bộ Y tế; TP. Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị như: Thực hiện kiểm tra thân nhiệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách đến giao dịch, liên hệ công tác khi vào trụ sở làm việc; thực hiện diệt khuẩn, khử trùng và vệ sinh môi trường làm việc.

Các đơn vị chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các vật tư, dụng cụ y tế cần thiết (dung dịch rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt...) nhằm phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi đến làm việc tại trụ sở cơ quan phải đảm bảo tuân thủ và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan, thực hiện nghiêm ngặt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Căn cứ khối lượng công việc của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị chủ động phân công lịch làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo nguyên tắc 50% (50% tại trụ sở và 50% sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, làm việc trực tuyến; đảm bảo không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với các cuộc họp, hội nghị thực sự cần thiết phải tổ chức, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị cân nhắc hạn chế số lượng người tham dự; bố trí chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: khử khuẩn phòng họp, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát trùng tay…

Đối với các đơn vị làm việc tại Trụ sở Cơ quan Bộ (28 Trần Hưng Đạo), Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị tại hạn chế việc tiếp khách tại Trụ sở Cơ quan Bộ. Trong trường hợp thực sự cần thiết, chỉ được tiếp khách tại các phòng họp được bố trí tại tầng 1. Trường hợp cần xử lý công việc quan trọng, cấp bách cần phải làm việc trực tiếp tại các tầng của Trụ sở Cơ quan Bộ, thủ trưởng đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách trước khi thực hiện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM