VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Ngành Thuế thực hiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt đối với hộ gia đình, cá nhân

Ngành Thuế thực hiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt đối với hộ gia đình, cá nhân

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 711/QĐ-TCT về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với 531 hộ gia đình, cá nhân do Chi cục Thuế huyện Krông Búk (Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk) quản lý với tổng số tiền được xoá là gần 239,935 triệu đồng.

[Video] Một số điểm mới về khoanh nợ, xóa nợ thuế

Kỳ vọng tạo sự minh bạch, rõ ràng trong khoanh nợ, xóa nợ thuế

Giám sát chặt việc xóa nợ thuế

Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế: Không có cửa “luồn lách” xóa nợ thuế

Tại Quyết định số 711/QĐ-TCT,  Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định xoá nợ tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp phát sinh trước ngày 1/7/2007 tính đến ngày 23/1/2019 của 531 hộ gia đình, cá nhân do Chi cục Thuế huyện Krông Búk thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/5/2021.

Theo Tổng cục Thuế, đây là những hộ gia đình, cá nhân được xoá khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trên số thuế được xoá. Tổng số tiền được xoá là gần 239,935 triệu đồng.

Việc xoá nợ tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với 531 hộ gia đình, cá nhân được thực hiện trên cơ sở các quy định của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế; Thông tư số 179/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007; Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế; Quyết định 29/QĐ-TCT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc phân công lĩnh vực phụ trách của lãnh đạo Tổng cục Thuế; đề nghị của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk và Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM