VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về miễn, giảm thuế: Hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về miễn, giảm thuế: Hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng

Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH14 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành đã đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng, giúp doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước.

Chính thức miễn, giảm thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động bởi dịch COVID-19

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Miễn, giảm thuế là chính sách hỗ trợ thiết thực với doanh nghiệp

Đề xuất giảm thuế thời điểm này là hết sức cần thiết

Hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng

Trong năm 2021, tình hình diễn biến hết sức phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành như du lịch, vận tải, lưu trú, ăn uống, thể thao, vui chơi và giải trí, báo chí, truyền hình...

Trước bối cảnh này, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021, trong đó tại điểm 3 của Nghị quyết này, Quốc hội đã giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, bao gồm cả giải pháp về miễn, giảm thuế và trong thời gian Quốc hội không họp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn trước khi thực hiện.

Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ động bám sát tình hình thực tế để nghiên cứu, đánh giá và xây dựng một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Để có cơ sở thực hiện và kịp thời triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Việc xây dựng, ban hành Nghị quyết đã đảm bảo các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng để đạt được mục tiêu về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách nhà nước. Đồng thời, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Giảm thu ngân sách khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng

Tại Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019.

Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV/2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Giảm thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 đối với dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí...

Nghị quyết cũng quy định miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc thực hiện 04 giải pháp như nêu trên có thể làm giảm thu ngân sách khoảng gần 20 nghìn tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Tài chính đã xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết để trình Chính phủ ban hành ngay trong thời gian sắp tới theo nguyên tắc minh bạch, dễ thực hiện, hạn chế tối đa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM