VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Phổ biến chính sách về hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hóa đơn điện tử

Ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Tổng cục Thuế) phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Tổng cục Thuế:

Phổ biến chính sách về hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hóa đơn điện tử

Nhằm giúp cán bộ, công chức các đơn vị chuẩn bị tốt việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử vào tháng 11 tới đây tại 6 cục thuế trong giai đoạn I, trong hai ngày (5 và 6/10), Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn với 6 cục thuế: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định.

Tháng 11/2021, đưa hệ thống phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động

Ngành Thuế đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội

Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, Ngày Pháp luật Tài chính năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua năm 2019, trong đó có nội dung quy định về hóa đơn, chứng từ áp dụng từ ngày 1/7/2022. Tuy nhiên, Luật Quản lý Thuế cho phép các tổ chức, cá nhân nếu đủ điều kiện được áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ trước ngày 1/7/2022.

Căn cứ theo Luât Quản lý Thuế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, Nghị định cũng cho phép các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin được phép áp dụng hóa đơn, chứng từ trước ngày 1/7/2022.

Nhằm hướng dẫn triển khai đúng và hiệu quả, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Trong 2 ngày 5 và 6/10, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn với 6 cục thuế: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ và Bình Định. Hội nghị tập huấn diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 6 cục thuế và 118 điểm cầu ở tại các chi cục. 

Đại biểu tham gia tập huấn sẽ được nghe phổ biến nội dung các chính sách về hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC; trong đó, tập trung chủ yếu vào nội dung triển khai hóa đơn điện tử tại 6 cục thuế tham gia vào giai đoạn I.

Trong ngày đầu diễn ra Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe đại diện Vụ Chính sách thuế (Tổng cục Thuế) trình bày nội dung về hóa đơn, chứng từ; hóa đơn chứng từ hợp pháp và giả; sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp; hủy, tiêu hủy hóa đơn chứng từ; nguyên tắc lập, quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ; hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn chứng từ; bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ; chuyển đổi hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử thành hóa đơn, chứng từ giấy...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM