VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã chi 373 tỷ đồng mua vắc xin

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã chi 373 tỷ đồng mua vắc xin

Theo thông tin từ Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, đến 17h00 ngày 06/09/2021, Quỹ đã xuất mua vắc xin 373 tỷ đồng.

[Infographics] Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 còn dư 8.286 tỷ đồng

Hải quan TP. Hồ Chí Minh thông quan nhanh vắc xin, vật tư, phòng chống dịch

[Infographics] Những điều cần biết về vắc xin COVID-19

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 thực hiện xuất quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ.       

Hàng ngày, Ban Quản lý Quỹ đã cập nhật số dư Quỹ để kịp thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước; đồng thời, cập nhật danh sách cá nhân, tổ chức ủng hộ lớn trên Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước. Trường hợp đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ, Ban Quản lý Quỹ đã xác nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 41/2021/TT-BTC.

Theo thông tin từ Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19, đến 17h00 ngày 06/09/2021,  tổng số huy động của Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 là 8.659 tỷ đồng từ 539.133 tổ chức, cá nhân đóng góp. Quỹ đã xuất mua vắc xin 373 tỷ đồng; số dư của Quỹ là 8.286 tỷ đồng.

Về việc bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, căn cứ kế hoạch chi quý III/2021 của Bộ Y tế gửi Ban Quản lý Quỹ tại Công văn số 4957/BYT-KHTC ngày 21/6/2021, Ban Quản lý Quỹ đã xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ. Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của Quỹ, được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Định kỳ, Quỹ thực hiện lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Quỹ, Báo cáo thực hiện thu chi Quỹ theo các mẫu biểu tại Phụ lục Thông tư số 41/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nội dung công khai báo cáo tài chính Quỹ bao gồm: Số tiền, hiện vật huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại. Hiện nay, Quỹ đã lập và gửi các báo cáo của tháng 6 theo đúng quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến nay, Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 đã mở tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 07 Ngân hàng TMCP gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội. Các cá nhân, tổ chức cũng có thể nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin truyền thông.

Hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và chấp hành nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng và Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 không tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức cá nhân. Ban Quản lý Quỹ cho biết sẽ tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ trở lại khi được phép.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM