VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Tạp chí Tài chính thông báo bán đấu giá tài sản

Ngày 21/2/2022, Tạp chí Tài chính thông báo bán đấu giá tài sản thiết bị văn phòng đã qua sử dụng.

Sửa đổi, bổ sung quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Tiếp tục rà soát pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với đấu giá tài sản công

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản

Cần thiết bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư chây ỳ trả quỹ bảo trì chung cư 2%?

Theo đó, tài sản bán đấu giá là thiết bị văn phòng đã qua sử dụng, hỏng bán thanh lý. Thời gian, địa điểm xem tài sản từ ngày 03/03/2022 đến hết ngày 04/03/2022 tại Tạp chí Tài chính.

Về hình thức đấu giá, theo quy định thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp. Về phương thức đấu giá, thực hiện theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng tài sản, bán một lần cả lô.

Kính mời các đơn vị quan tâm tìm hiểu thêm tại đây.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM