VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2020

Trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên công tác thu, chi ngân sách đã được triển khai hiệu quả. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020; các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Bổ sung 48,4 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương trang bị phòng xét nghiệm Covid-19 lưu động

Ngân sách nhà nước đã bố trí 13.400 tỷ đồng mua vắc xin phòng Covid-19

Ngân sách địa phương được chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng

Thời gian qua, quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Nhờ những giải pháp đồng bộ được tích cực triển khai, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5/2021 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 347 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 320,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán.

Trong tổng thu nêu trên, thu nội địa thực hiện tháng 5 ước đạt 75,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước đạt 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2020; Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước đạt 15,96 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán, nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng ước đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 156,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán.

Chi từ dự phòng ngân sách trung ương 2.057 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với thu ngân sách, công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước cũng được triển khai hiệu quả. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 5/2021 ước đạt 125,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng đạt 581,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán (cùng kỳ năm 2020 là 34,6%).

Trong tổng số chi ngân sách trên, chi đầu tư phát triển đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán Quốc hội quyết định (cùng kỳ năm 2020 là 26%); chi trả nợ lãi đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 430,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán (cùng kỳ năm 2020 là 40,6%).  

Các nhiệm vụ chi ngân sách 5 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Bộ Tài chính, Trung ương đã chi từ dự toán chi dự phòng ngân sách trung ương 2.057 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện 02 nhiệm vụ: bổ sung 1.740 tỷ đồng cho Bộ Y tế kinh phí mua vắc xin (1.237 tỷ đồng) và mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (503 tỷ đồng); hỗ trợ 317 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 109,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM