VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh mua lương thực  dự trữ quốc gia năm 2021

Kế hoạch mua, nhập hàng dự trữ quốc gia năm 2021 đối với lương thực là 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc

Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu đẩy nhanh mua lương thực dự trữ quốc gia năm 2021

Năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) có kế hoạch mua 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia. Để hoàn thành mục tiêu, ngay trong quý I/2021, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực khẩn trương triển khai đầy đủ các quy trình mua gạo, thóc nhập kho đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, hàng dự trữ quốc gia

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia

Tổng cục Dự trữ Nhà nước khẩn trương đưa gạo hỗ trợ bà con vùng lũ

Bộ Tài chính phối hợp điều tiết linh hoạt để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2021 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền giao, ngay trong quý I/2021, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện liên quan đến kho tàng, công cụ, dụng cụ, vật tư kê lót, bảo quản để bảo đảm hàng nhập kho được bảo quản kịp thời theo đúng quy định về bảo quản hàng DTQG...

Thứ hai, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các quy trình, trình tự, thủ tục quy định của Luật DTQG, Luật Đấu thầu để tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp lương thực cho dự trữ phải là các đơn vị có năng lực, uy tín, kinh nghiệm; bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật đối với mua lương thực DTQG hiện hành.

Thứ ba, chủ động theo dõi, nắm diễn biến giá cả thị trường lương thực tại thời điểm triển khai mua để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh giá mua cho phù hợp; bảo đảm nguyên tắc lương thực nhập kho DTQG đủ số lượng, đúng chất lượng, giá mua sát với giá thị trường và tiết kiệm ngân sách nhà nước...

Thông tin về tiến độ thu mua lương thực DTQG năm 2021, ông Phạm Việt Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng cục DTNN) cho biết:

Đối với công tác đấu thầu mua gạo: Tổng cục DTNN đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giao các Cục DTNN khu vực tổ chức đấu thầu mua 190.000 tấn gạo; thời gian mở thầu ngày 5/3/2021. Đến hết ngày 26/3/2021, toàn bộ 190.000 tấn gạo đã có kết quả trúng thầu và các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành các thủ tục ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu để cung cấp gạo. Đến ngày 7/4/2021, các Cục DTNN khu vực đã tổ chức nhập kho được khoảng 47.500 tấn/190.000 tấn (đạt 25% kế hoạch). Dự kiến, các Cục DTNN khu vực sẽ hoàn thành nhập kho 190.000 tấn gạo trước ngày 15/6/2021.

Đối với mua thóc: Căn cứ thời vụ thu hoạch lúa Đông Xuân trên địa bàn các tỉnh trên toàn quốc, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN mua thóc theo hình thức “cuốn chiếu”, bắt đầu thực hiện từ khu vực Nam Bộ trở ra đến các tỉnh khu vực phía Bắc.

Cụ thể, ngày 01/3/2021, Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long và Tây Nam Bộ) mở kho mua 9.000 tấn thóc theo phương thức trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng; thời hạn mua thóc đến hết ngày 30/4/2021.

Kết quả, đến hết ngày 07/4/2021, các Cục DTNN khu vực đã mua được khoảng 8.400 tấn/9.000 tấn (đạt 93% kế hoạch). Dự kiến, các Cục DTNN khu vực còn lại sẽ tiếp tục triển khai mua theo thời vụ thu hoạch trên địa bàn các tỉnh quản lý và sẽ hoàn thành kế hoạch mua thóc trong cuối tháng 7/2021.

Phát huy kết quả đạt được, để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch mua lương thực DTQG năm 2021, ngày 10/3/2021, Tổng cục DTNN đã có Công văn số 302/TCDT-QLHDT yêu cầu các Cục DTNN khu vực khẩn trương triển khai một số nội dung trọng tâm sau:

Về công tác mua thóc: Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, Tổng cục DTNN đề nghị các cục DTNN khu vực tích cực, đẩy nhanh tiến độ mua thóc; bảo đảm thóc nhập kho đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với thời vụ thu hoạch; thường xuyên cập nhật số liệu trên phần mềm quản lý vật tư hàng hoá theo đúng hướng dẫn, quy định của Tổng cục DTNN để theo dõi và chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các cục DTNN khu vực thường xuyên cập nhật diễn biến của giá cả lương thực; phản ánh kịp thời khi giá thóc trên thị trường biến động để báo cáo Tổng cục điều chỉnh mức giá mua cho phù hợp, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

Về công tác đấu thầu mua gạo: Tổng cục DTNN yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, khẩn trương tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu: Đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; mở và đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính; thương thảo hợp đồng; phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; bảo đảm hoàn thiện, ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

“Các Cục DTNN khu vực phải yêu cầu nhà thầu trúng thầu thực hiện biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Đấu thầu trước khi ký hợp đồng”, Công văn số 302/TCDT-QLHDT nêu rõ.

Hai là, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chủ động thực hiện giải quyết kiến nghị, các tình huống phát sinh, vướng mắc trong quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo DTQG theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp tại Quyết định số 77/QĐ-TCDT ngày 14/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN về việc phân cấp thẩm quyền trong mua, bán lương thực, muối ăn DTQG của Tổng cục DTNN; Bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo DTQG tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, văn minh, hiệu quả kinh tế.

Ba là, phối hợp, đôn đốc các nhà thầu có kế hoạch nhập kho gạo, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, tiến độ theo đúng các điều khoản quy định của hợp đồng đã ký kết; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

Đặc biệt, để đảm bảo việc thực hiện các hợp đồng mua gạo DTQG ký kết giữa các Cục DTNN khu vực với các nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định, ngày 23/3/2021, Tổng cục DTNN đã có Công văn số 366/TCDT-QLHDT, đề nghị các Cục DTNN khu vực triển khai một số nội dung cụ thể sau:

- Đối với các Cục DTNN khu vực đã ban hành văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Khẩn trương phối hợp với nhà thầu trúng thầu hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua, bán gạo DTQG; bảo đảm thời gian yêu cầu tại Văn bản số 302/TCDT-QLHDT ngày 10/3/2021 của Tổng cục DTNN.

- Đối với việc thực hiện các hợp đồng đã ký với các nhà thầu trúng thầu: Cục trưởng Cục DTNN khu vực chỉ đạo các phòng chức năng, các Chi cục DTNN phối hợp với nhà thầu trúng thầu, nghiêm túc kiểm tra, rà soát các quy trình, trình tự, hồ sơ nhập gạo vào kho DTQG; bảo đảm gạo nhập kho DTQG đạt tiêu chuẩn chất lượng, tuân thủ theo đúng quy trình, trình tự nhập gạo.

- Cục trưởng Cục DTNN khu vực chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về chất lượng gạo và quy trình nhập gạo vào kho DTQG theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM