VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Hải quan tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 2015/QĐ-TCHQ ngày 09/07/2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng cục Hải quan nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội...

Hải quan Bình Dương vào cao điểm chống dịch, đảm bảo thông quan hàng hóa

Tổng cục Hải quan cảnh báo 08 chất “ma túy mới” lần đầu phát hiện tại Việt Nam

Gần 80% doanh nghiệp hài lòng với thông tin hải quan cung cấp

Hải quan Đà Nẵng phát hiện bắt giữ hơn 138kg sừng động vật nghi là sừng tê giác

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực, bảo đảm hoành thành nhiệm vụ chính trị và phát triển ngành Hải quan.

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 được Tổng cục Hải quan chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; Quản lý, sử dụng cốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng tài sản công; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động... 

Năm 2021, ngành Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi tiêu ngân sách nhà nước để giảm tỷ trọng chi thường xuyên, góp phần cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết…dành nguồn lực để phòng chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai…

Ngoài việc đưa ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung chủ yếu, Tổng cục Hải quan còn hướng dẫn một số nội dung cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước như: tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm sử dụng điện thoại... 

Trước đó, với việc nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong năm 2020, toàn ngành Hải quan đã tiết kiệm được 634.095 triệu đồng. Trong đó, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ là 185.106 triệu đồng; tiết kiệm kinh phí trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước là 448.988 triệu đồng; tiết kiệm trong quản lý xây dựng cơ bản là 22.393 triệu đồng. 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM