VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Hải quan triển khai Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Hải quan năm 2020

Tăng cường phát hiện, tổng hợp những bất cập, vướng mắc của hệ thống pháp luật hải quan.

Tổng cục Hải quan triển khai Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Hải quan năm 2020

Với khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật hải quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày pháp luật Hải quan là ngày 10/9, tiến hành thực hiện từ 15/8-15/9/2020 và tuần lễ cao điểm từ ngày 4-11/9/2020.

Tổng cục Hải quan triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan tiếp tục cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu sau Covid-19

Tổng cục Hải quan triển khai tích cực, hiệu quả hoạt động tác nghiệp trực tuyến

Tổng cục Hải quan yêu cầu xử lý vi phạm về sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng xuất khẩu

Hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật Hải quan năm 2020 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật gắn liền với các sự kiện, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, ngành Hải quan, góp phần tạo điều kiện cho việc hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện Ngày pháp luật đảm bảo các quy định của pháp luật về hải quan, các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Ngành, các quy định của pháp luật có liên quan được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, đẩy đủ về nội dung, phù hợp về hình thức cho từng nhóm đối tượng.

Ngày pháp luật Hải quan là ngày 10/9 được tiến hành từ 15/8-15/9/2020 và tuần lễ cao điểm từ ngày 4-11/9/2020.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng các đề án, nghị định, văn bản có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu soạn thảo, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành đúng thời hạn nhằm nâng cao công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hải quan theo các hình thức thích hợp; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, văn bản quy phạm pháp luật hải quan, kết quả thi hành pháp luật và cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên các báo, tạp chí trong và ngoài Ngành.

Tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hiện các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc ban hành các thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá tác động, thống kê thủ tục hành chính và theo dõi hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính hải quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

Kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo người dân, DN tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính được kịp thời, đầy đủ, thuận lợi. Thường xuyên thu thập thông tin, rà soát, đánh giá, phát hiện những bất cập của quy định về thủ tục hành chính để chủ động đề xuất tháo gỡ vướng mắc, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan.

Bên cạnh đó, tăng cường phát hiện, tổng hợp những bất cập, vướng mắc của hệ thống pháp luật hải quan và pháp luật có liên quan nói chung, quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan có liên quan nói riêng nhằm đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả thực thi các thủ tục hành chính.

Kịp thời thông tin pháp luật và đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan. Đẩy mạnh hoạt động giải đáp, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của doanh nghiệp trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc mới phát sinh.

Trong tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật Hải quan từ ngày 4-11/9/2020, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện tuyên truyền theo khẩu hiệu “Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan phấn đấu nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi pháp luật hải quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM