VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 1282/QĐ-TCT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngành Thuế.

Hiện đại hoá quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế

Cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế

Ngành Thuế đã thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thu thuế phải thu được lòng dân”

Ngành Thuế đã tiếp nhận trên 139.000 đơn xin gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Tổng cục Thuế sẽ xử lý nghiêm cán bộ sử dụng giấy đi đường sai mục đích

Theo Quyết định số 1282/QĐ-TCT, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19; các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế làm phó ban; thành viên của ban là lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và cục trưởng, phó cục trưởng phụ trách cục thuế các tỉnh, thành phố. Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn được phân công làm tổ trưởng tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn Ngành. Xây dựng các chính sách thuế, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và công chức, viên chức, người lao động của ngành Thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; Chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý thuế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp, các kịch bản để triển khai thực hiện tốt công tác phòng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn Ngành. Nắm bắt các vấn đề, tình hướng phát sinh trong toàn Ngành, tình hình dịch bệnh đối với công chức, viên chức, người lao động tại cục thuế các tỉnh, thành phố, các hoạt động phòng chung dịch và các nội dung phản ảnh trên các kênh thông tin về việc chấp hành thục hiện công tác phòng chống dịch của cơ quan thuế và công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. 

Đồng thời, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, kịp thời phân tích, đánh giá ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh để cánh giá, xây dựng các kịch bản thu ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, báo của thường xuyên, kịp thời với các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp triển khai các biện pháp quản lý thuế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổng hợp kịp thời, chính xác tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan Thuế các cấp, các ảnh hưởng, tác động đến hoạt động của cơ quan Thuế do dịch bệnh COVID-19 gây ra; nắm bắt, theo dõi, đánh giá, tổng hợp kịp thời tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Qua đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế chính sách về thuế, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các cơ chế tài chính hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động trong ngành Thuế bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đảm bảo công tác an sinh xã hội trong toàn Ngành và hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan thuế các cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương; chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế với chính quyền địa phương, cơ quan y tế trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệch của ban chỉ đạo đã đề ra.

Theo quy chế, cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thành lập Tổ an toàn COVID-19 để tuyên truyền, phát hiện, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi sức khoẻ, truy vết dịch tễ khi xảy ra dịch bệnh...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM