VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
TP. Hà Nội phấn đấu triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

TP. Hà Nội phấn đấu triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế

TP. Hà Nội phấn đấu đến ngày 31/12/2022 sẽ triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân (có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

[Infographics] Hà Nội sẽ triển khai hóa đơn điện tử đến 100% doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Người bán hàng, cung cấp dịch vụ được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử

Hà Nội: Hơn 98,5 nghìn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Phổ biến chính sách về hóa đơn, chứng từ và quy trình quản lý hóa đơn điện tử

Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

Theo Kế hoạch số 234/KH-UBND vừa được UBND TP. Hà Nội  ký ban hành ngày 20/10/2021, lộ trình triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn Thành phố sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1, từ ngày 25/10/2021 - 5/11/2021, lựa chọn và triển khai cho 1.000 - 1.500 doanh nghiệp trên địa bàn. 

Giai đoạn 2 từ ngày 10/11/2021 - 31/12/2021, trong đó TP. Hà Nội phấn đấu kết thúc giai đoạn 2 sẽ có 80% người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và đã sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử nhưng chưa sử dụng hóa đơn điện tử, phấn đấu đạt 60% người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ phấn đấu đạt 30%.

Giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến 31/03/2022. Trong đó, đặt mục tiêu phấn đấu 100% doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai sử dụng hóa đơn điện tử.

Trước đó, ngày 7/10/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng đã ký ban hành Quyết định số 4392/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại TP. Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại TP. Hà Nội có 8 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải là Trưởng ban. Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn là Phó Trưởng ban Chỉ đạo - Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo là Phó giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, phó cục trưởng cục quản lý thị trường.

Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại TP. Hà Nội có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo việc tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố; chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại TP. Hà Nội; thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công; xây dựng, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các nội dung về triển khai hóa đơn điện tử; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Ban Chỉ đạo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM