Hà Nội: Hơn 98,5 nghìn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Thùy Linh

Đến ngày 20/09/2021, trên địa bàn TP. Hà Nội có 152.389 doanh nghiệp (DN), tổ chức thông báo phát hành hóa đơn điện tử thành công, đạt tỷ lệ 99,09%. Trong đó, có 98.512 DN đã sử dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ 65,3%.

Hội nghị tập huấn trực tuyến những điểm mới về hóa đơn điện tử của Cục Thuế TP. Hà Nội ngày 8/10/2021.
Hội nghị tập huấn trực tuyến những điểm mới về hóa đơn điện tử của Cục Thuế TP. Hà Nội ngày 8/10/2021.

Đây là thông tin được ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cung cấp tại Hội nghị tập huấn trực tuyến những điểm mới về hóa đơn điện tử cho cán bộ, công chức Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế trực thuộc diễn ra ngày 8/10/2021.

Đánh giá về kết quả áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn TP. Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Viên Viết Hùng cho biết, việc áp dụng hóa đơn điện tử được thực hiện theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính theo hướng khởi tạo, phát hành và sử dụng để bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Do đó, trong thời gian qua, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tích cực tuyên truyền, vận động DN, người nộp thuế trên địa bàn áp dụng hóa đơn điện tử và đạt được kết quả tích cực.

Đến ngày 20/09/2021, trên địa bàn TP. Hà Nội có 152.389 DN, tổ chức thông báo phát hành hóa đơn điện tử thành công, đạt tỷ lệ 99,09%, trong đó số DN đã sử dụng hóa đơn điện tử là 98.512 DN, đạt tỷ lệ 65,3%.

Tại Hội nghị, các học viên đã được nghe bà Lê Thị Kim Yến - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP. Hà Nội) giới thiệu các điểm mới về hóa đơn, chứng từ điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Ngoài các nội dung trên, các học viên đã được nghe ông Trần Hiệu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Cục Thuế TP. Hà Nội) truyền đạt những điểm mới cơ bản về quy trình quản lý hóa đơn điện tử trên hệ thống.

Cũng tại hội nghị này, các cán bộ, công chức thuế Thủ đô bày tỏ quyết tâm sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hóa đơn để hạn chế tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho DN trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp các cán bộ, công chức của Văn phòng Cục và các Chi cục thuế trực thuộc nâng cao kiến thức về hóa đơn, chứng từ điện tử và quy trình quản lý hóa đơn điện tử trên hệ thống theo quy định Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.