Agibank đẩy mạnh đào tạo toàn diện cho cán bộ trong hệ thống


Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực là chìa khóa để doanh nghiệp phát triển bền vững, Agribank là một trong những doanh nghiệp luôn quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu của thực tiễn kinh doanh. Tính đến nay, Agribank về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đào tạo.

Trong năm 2019, Agribank đã triển khai các nội dung đào tạo, tập huấn như: Đào tạo Quản trị doanh nghiệp; Đào tạo Thanh toán quốc tế cơ bản và chuyên sâu; Đào tạo Kỹ năng phát triển sản phẩm dịch vụ; Đào tạo nghiệp vụ Kiểm tra kiểm soát nội bộ; Đào tạo người lao động mới tuyển dụng; Tập huấn Quy chế mới về cho vay đối với khách hàng và chính sách tín dụng của Agribank cho người lao động tại Trụ sở chính; Tập huấn Tiếp thị và Truyền thông; Tập huấn nghiệp vụ Tiền tệ - Kho quỹ; Tập huấn Kỹ năng sư phạm...

Agribank đã cơ bản hoàn thành tổ chức 61/64 lớp học trong kế hoạch năm 2019 (03 lớp học còn lại thuộc chương trình đào tạo cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên Agribank được chuyển thực hiện trong năm 2020). Tổng số lượt người được đào tạo gần 7.800 người với tổng số ngày đào tạo là 34.230 ngày. Ngoài ra, Trường Đào tạo cán bộ làm đầu mối đã phối hợp cùng một số đơn vị thành viên Trụ sở chính tổ chức 11 chương trình hội nghị, tập huấn nghiệp vụ với tổng số 16 lớp học cho gần 3.500 lượt học viên tham dự, với tổng số ngày đào tạo là 11.083 ngày.

Không chỉ tham gia các khóa đào tạo tập trung với quy mô toàn hệ thống, các chi nhánh đã chủ động và tích cực thực hiện công tác tự đào tạo cho cán bộ tại đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thành viên Agribank đã tổ chức được gần 557.000 ngày đào tạo (trong đó: số ngày đào tạo cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị thành viên Agribank là trên 7.000 ngày; số ngày đào tạo cho cán bộ còn lại là gần 550.000 ngày).

Hoạt động đào tạo của Agribank không nằm ngoài mục tiêu và định hướng quan trọng: khẳng định vị thế của một ngân hàng lớn đầu tư phát triển khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và không ngừng vươn mình hội nhập sâu rộng ra thị trường thế giới. Agribank chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên toàn hệ thống một cách toàn diện về kỹ năng mềm, về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, về trình độ ngoại ngữ… Song song với đó, theo thời gian, Agribank thay đổi mạnh mẽ và toàn diện về nội dung, chương trình, phương pháp, kế hoạch đào tạo, chú trọng đào tạo nghiệp vụ cụ thể, gắn liền với thực tế và chú trọng đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ.

Một trong những điểm nhấn đáng lưu ý trong công tác đào tạo năm 2019 đó là Agribank đã tổ chức thành công khóa tập huấn tiếp thị và truyền thông. Khóa học đã thu hút trên 300 học viên của toàn hệ thống Agribank là các lãnh đạo phụ trách công tác dịch vụ marketing, các trưởng phòng dịch vụ marketing... Giảng viên của khóa học là các chuyên gia về công tác truyền thông, về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng... Nội dung khóa học phong phú và phù hợp với nhu cầu đa dạng của học viên. Khóa học được áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trọng tâm và có sự tương tác tốt giữa giảng viên và học viên...

Ngày nay, trong xu thế hội nhập toàn cầu và trước tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, hoạt động của ngành ngân hàng có nhiều thay đổi, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của từng cán bộ ngân hàng trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới.

Agribank thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu cho cán bộ; quan tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học cho người lao động khu vực thành phố và những lĩnh vực chuyên môn hội nhập cao. Năm 2019, Agribank triển khai dự án đào tạo tiếng Anh cho cán bộ giữ chức danh, chức vụ (hoặc thuộc diện quy hoạch), lao động chuyên môn nghiệp vụ có triển vọng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ... nhằm tạo cơ hội cho người lao động có cơ hội củng cố, bổ sung, nâng cao trình độ tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng nói riêng. Đây cũng là khóa học tiền đề để các cán bộ Agribank có thể tham gia khóa đào tạo chuyên sâu tại nước ngoài. Hiện chương trình đào tạo giai đoạn 1 đang được triển khai với 04 lớp học cho 100 học viên, dự kiến kết thúc đào tạo giai đoạn 1 trong tháng 01/2020.

Trong nhiều năm qua, việc đầu tư cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đã góp phần giúp Agribank đạt được những kết quả ấn tượng trong hoạt động kinh doanh. Nhiều năm liền, Agribank đứng trong Top 10 VNR500 (Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam theo Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất), ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng, thương hiệu mạnh, thương hiệu Quốc gia, top 3 ngân hàng dẫn đầu thị trường thẻ trong nước...

Thời gian tới, Agribank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực để nguồn nhân lực đáp ứng tốt những nhu cầu khắt khe của thực tế, đặc biệt trong bối cảnh Agribank đang có bước chuyển mạnh mẽ trước thềm cổ phần hóa và hoạt động kinh doanh của ngành tài chính ngân hàng đang đối mặt với không ít thách thức.