Agribank và dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới

Bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Kỳ 2 – Tháng 10/2019

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đã có những bước chuyển rõ nét, góp phần tạo diện mạo mới nông thôn Việt Nam. Thành tựu đó ghi dấu đậm nét những nỗ lực cũng như vị thế “đầu tàu” của Agribank trong việc đưa phong trào xây dựng nông thôn mới "về đích" sớm.

Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Agribank và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Agribank và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Dấu ấn Agribank trong thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 4/6/2010, với kỳ vọng đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chuẩn NTM và đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Triển khai các chủ trương của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình MTQG xây dựng NTM, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động tham mưu trình Chính phủ ban hành chính sách tín dụng dành riêng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (NNNT). Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ngành Ngân hàng đã khẳng định sự thành công trong phương pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, có những đóng góp quan trọng và rõ nét, góp phần cùng với các địa phương cải thiện đời sống cho người nông dân và phát triển NNNT.

Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM  theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1555/QĐ-NHNN của NHNN, Agribank đã thí điểm cho vay chương trình MTQG NTM. Kết quả sau gần 10 năm triển khai chương trình này, doanh số cho vay của Agribank đạt 2.868.290 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 2.387.151 tỷ đồng, dư nợ là 481.138 tỷ đồng, tại 8.939 xã với 2.620.578 khách hàng, trong đó tập trung chủ yếu vào vay chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kết quả sau gần 10 năm triển khai chương trình, doanh số cho vay của Agribank đạt 2.868.290 tỷ đồng, doanh số thu nợ là 2.387.151 tỷ đồng, dư nợ là 481.138 tỷ đồng, tại 8.939 xã với 2.620.578 khách hàng, trong đó tập trung chủ yếu vào vay chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Nhìn chung, dư nợ cho vay NTM tăng trưởng tốt, nợ xấu ở mức thấp, kiểm soát được và luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu chung toàn ngành Ngân hàng. Từ năm 2013 đến nay, tỷ trọng cho vay NNNT của Agribank luôn đạt 70% tổng dư nợ, chiếm trên 50% trong tổng mức cấp tín dụng NNNT của toàn hệ thống ngân hàng. Nguồn vốn vay của Agribank tập trung chủ yếu vào các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương, bám sát 19 tiêu chí của Chương trình xây dựng NTM.

Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường nhưng “tam nông” luôn là đối tượng được Agribank ưu tiên cho vay với lãi suất thấp thấp hơn các đối tượng khác từ 1-2%. Mỗi năm, bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp đối với các đối tượng ưu tiên trong sản xuất nông nghiệp; tài trợ xây dựng hàng trăm trường học, trạm y tế, hàng nghìn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống.

Có thể khẳng định, với vai trò trung gian tín dụng, Agribank đã có những đóng góp nhất định vào sự thành công của chương trình xây dựng NTM, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cải thiện đời sống của nhân dân khu vực nông thôn. Một số chi nhánh đã có những đóng góp tích cực trong hỗ trợ địa phương xây dựng NTM như Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bắc Nam Định, Nghệ An, Kiên Giang, Đồng Nai…

Ưu tiên nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới

Ưu tiên thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, Agribank xác định Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 và những năm tiếp theo luôn là một trong những chương trình tín dụng chính sách trọng điểm đã và đang được Agribank triển khai tích cực, với cam kết ưu tiên dành nguồn vốn lớn để triển khai có hiệu quả.

Những kết quả đã đạt được từ năm 2011 đến nay trong việc đầu tư cho vay xây dựng NHTM của Agribank là minh chứng rõ nét cho những đóng góp quan trọng của Ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình MTQG về xây dựng NTM.

Với sự hỗ trợ của Agribank, nhiều hộ gia đình đã đầu tư được các nông cụ sản xuất hiện đại.
Với sự hỗ trợ của Agribank, nhiều hộ gia đình đã đầu tư được các nông cụ sản xuất hiện đại.

Thống kê sau hơn 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, cả nước đã có 4.475 xã (chiếm 50,26% số xã) đạt chuẩn NTM, 84 đơn vị cấp huyện thuộc 37 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chiếm khoảng 12,65% tổng số huyện, thị xã, thành phố của cả nước) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; bình quân toàn quốc đạt 15,26 tiêu chí/xã và cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Thực tế, với việc đang xóa bỏ dần hình ảnh cuộc sống nghèo khó, lam lũ tưởng đã trở thành bất di bất dịch ở hầu hết các vùng quê xưa nay, chương trình xây dựng NTM thực sự đã làm bừng lên sức sống mới cho nông thôn Việt Nam. Đặc biệt, khi nhiều địa phương đã hoàn thành xây dựng NTM và chuyển sang giai đoạn nâng cao tiêu chí và xây dựng NTM kiểu mẫu, thì vai trò đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng để phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nông thôn của Agribank là cần thiết và là trợ lực quan trọng đưa những miền quê Việt Nam vươn tới mục tiêu trở thành những nơi đáng sống cho hàng triệu nông dân Việt Nam.

Agribank cam kết tiếp tục chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay NNNT, quan tâm đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và có nhiều đóng góp hơn nữa đối với chương trình MTQG xây dựng NTM.