Agribank đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa

PV.

Agribank vừa tiếp tục chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, 10.000 tỷ đồng dành cho vay ngắn hạn và 20.000 tỷ đồng dành cho vay trung, dài hạn.

Theo đó, từ ngày 01/07/2021 doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận mức lãi suất cho vay ngắn hạn giảm tới 4,5%/năm hoặc thấp hơn để bổ sung vốn lưu động phục vụ phương án sản xuất kinh doanh.

Đối với cho vay trung, dài hạn, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận mức lãi suất tối thiểu 6,5%/năm để thực hiện các dự án đầu tư mới phục vụ sản xuất, kinh doanh; các dự án đầu tư giai đoạn 2; các dự án đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu; Sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy hải sản, nghề muối, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Như vậy, với mức lãi suất ưu đãi này, Agribank đã hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lên tới 2%/năm so với lãi suất cho vay thông thường. Thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi tối đa 06 tháng đối với cho vay ngắn hạn và tối đa 12 tháng đối với cho vay trung, dài hạn.

Song song với chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Agribank cũng đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi khác như: 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 15.000 tỷ đồng và 300 triệu USD tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu; 150 triệu USD dành cho khách hàng FDI; 35.000 tỷ đồng dành cho khách hàng lớn và 20.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân khu vực đô thị.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Agribank đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ; Cho vay mới với lãi suất ưu đãi; Hạ lãi suất cho vay; Miễn phí chuyển tiền trong nước và ủng hộ hơn 130 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Như vậy, với vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Agribank luôn dành nguồn vốn ưu đãi lớn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong giai đoạn toàn xã hội đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.

Ngoài các chương trình tín dụng ưu đãi, Agribank còn cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác cho khách hàng như: Tiền gửi, đầu tư, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh, thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ ngân hàng số…

Chương trình Agribank đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa kéo dài đến hết ngày 30/06/2022 hoặc đến khi hết quy mô của Chương trình và được áp dụng rộng rãi tại 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Agribank cũng đang triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi khác như: 100.000 tỷ đồng dành cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 15.000 tỷ đồng và 300 triệu USD tài trợ khách hàng xuất nhập khẩu; 150 triệu USD dành cho khách hàng FDI; 35.000 tỷ đồng dành cho khách hàng lớn và 20.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân khu vực đô thị.