Agribank ký kết chương trình hợp tác trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

PV.

Ngày 10/8/2016, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Agribank đã ký kết chương trình hợp tác trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, CVP điều phối nông thôn mới Trung ương và Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank ký Chương trình hợp tác.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, CVP điều phối nông thôn mới Trung ương và Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng giám đốc Agribank ký Chương trình hợp tác.

Xây dựng nông thôn mới hiện nay vẫn đang là chủ trương lớn, trọng tâm của Đảng và Nhà nước theo nội dung đã đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã có 1976 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến hết tháng 6 năm 2016), chiếm khoảng 20,5% tổng số xã. 24 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 42,38% số xã đạt chuẩn tiêu chí về môi trường.

Với 40.000 cán bộ nhân viên và mạng lưới gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp toàn quốc, Agribank tiếp tục khẳng định là ngân hàng thương mại có tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, nguồn nhân lực và quy mô hoạt động lớn nhất tại Việt Nam, là đối tác tin cậy của trên 30.000 ngàn doanh nghiệp và gần 11 triệu hộ sản xuất, được The Banker bình chọn đứng thứ 446/1000 ngân hàng lớn nhất thế giới.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm cũng như sứ mệnh cao cả của Đảng, Nhà nước giao cho, trong những năm qua Agribank luôn ưu tiên dành nguồn vốn lớn để triển khai có hiệu quả nhiều chương trình tín dụng trọng điểm, các chương trình tín dụng chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Thời gian qua, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn của Agribank luôn chiếm tỷ trọng trên 70% dư nợ cho vay nền kinh tế và trên 50% tổng dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn của toàn ngành ngân hàng.

Tính đến cuối tháng 7/2016, tổng tài sản của Agribank đã đạt 980 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn 890 nghìn tỷ, tổng dư nợ tín dụng trên 700 nghìn tỷ, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng 70%.

Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, sau 5 năm thực hiện (2011-2015), Agribank đã triển khai tại 9.000 xã trên toàn quốc với trên 2,5 triệu khách hàng, dư nợ đạt 280 nghìn tỷ đồng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chương trình trong giai đoạn 2011-2015.

Chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới, Chương trình hợp tác giữa Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương với Agribank sẽ hướng tới khai thác và phát huy tối đa thế mạnh của từng đơn vị, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương triển khai nghiêm túc chương trình đã ký kết, Agribank đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành trong thời gian tới.

Agribank đã vinh dự được nhận Thư khen của Chủ tịch nước về thành tích góp phần xây dựng nông thôn mới; 3 đơn vị của Agribank gồm Agribank Bắc Giang, Agribank Hà Tĩnh và Agribank Hậu Giang đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015.

Ngoài ra, Agribank còn được Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng cùng cộng đồng biết đến và ghi nhận là ngân hàng thương mại đi đầu trong phát huy trách nhiệm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, được trao các giải thưởng "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng", “Vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo”…