Agribank và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết thỏa thuận hợp tác

Yến Tâm

Ngày 24/5/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chính thức ký kết thoả thuận hợp tác với Agribank. Theo đó, phía Agribank sẽ tham gia phối hợp, xây dựng các dự án, đề án liên quan do MARD quản lý, chủ trì để cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và của Agribank.

Lễ ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Agribank.
Lễ ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Agribank.

Về phía MARD sẽ cung cấp thông tin về các chương trình, dự án, đề án để Agribank thực hiện đánh giá, thẩm định và cung cấp các sản phẩm dịch vụ phù hợp. Đồng thời, để phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, hai bên có trách nhiệm phổ biến các nội dung của thỏa thuận đến các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Mục đích của chương trình hợp tác giữa MARD và Agribank là đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn qua các chương trình, đề án, dự án do MARD quản lý, chủ trì, triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Đồng thời thúc đẩy nhanh, hiệu quả và bền vững quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Về phía Agribank, ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Agribank cho biết, Agribank luôn xác định thị trường nông nghiệp, nông thôn là thị trường đầu tư chiến lược. Số vốn Agribank đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn lớn nhất, chiếm khoảng 30% tổng nguồn vốn đầu tư tín dụng nông nghiệp nông thôn của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và đã đạt gần 1 triệu tỷ đồng, luôn duy trì 70% tổng vốn đầu tư của Agribank.

Trong những năm qua, Agribank cũng đã tham gia 4 dự án của MARD về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải, quản lý tài nguyên bền vững, phát triển cho vay chuỗi giá trị thông minh… với gần 60 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng). Hiện, ngân hàng đang tiếp tục phối hợp với MARD thực hiện 4 dự án khác (khoảng 1.200 tỷ đồng).

Trong khuôn khổ sự kiện, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Agribank với Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (Cục Kinh tế hợp tác) - MARD; giữa Cục Kinh tế hợp tác với Công ty Cổ phần Bảo hiểm Agribank.

Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ là tiền đề để tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Agribank với MARD cùng hướng đến hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.