Đoàn viên, người lao động Agribank tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

T. Tuyết

Thời gian qua, Công đoàn Agribank tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng văn hóa Agribank, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể đoàn viên, người lao động toàn hệ thống Agribank.

Đoàn viên, người lao động Agribank luôn đồng hành cùng khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn: Agribank
Đoàn viên, người lao động Agribank luôn đồng hành cùng khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh. Nguồn: Agribank

Với đặc thù nghiệp vụ của ngành Ngân hàng là kinh doanh tiền tệ, lĩnh vực luôn chứa đựng nhiều rủi ro, nên yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng luôn được đặt lên hàng đầu và cũng là một trong những yếu tố tạo động lực cho người lao động vượt qua khó khăn thách thức, nâng cao năng lực cạnh tranh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hệ thống. Năm 2011, Công đoàn Agribank phát động phong trào thi đua “Học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng phát triển thương hiệu”. 

Từ đó đến nay, sau hơn 10 năm thực hiện, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả tốt đẹp. Các Công đoàn cơ sở đã thường xuyên kịp thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng, tích cực học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm bắt và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể lệ chế độ của ngành; thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan và cẩm nang văn hóa Agribank; xây dựng được hình ảnh người cán bộ Agribank giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, chuyên nghiệp trong giao tiếp, tạo được ấn tượng tốt với khách hàng; khẳng được được vị trí thương hiệu, góp phần nâng cao uy tín của Agribank. 

Bên cạnh việc tích cực học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trau dồi kiến thức, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ; rèn luyện kỹ năng, thực hiện tốt cẩm nang văn hóa Agribank, đem lại sự hài lòng với khách hàng trong giao dịch, trong hệ thống Agribank có nhiều tấm gương trả lại tiền thừa cho khách hàng với số lượng món và số tiền lớn.

Một trong những nét đẹp của phong trào đó là đoàn viên, người lao động Agribank tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là một nét đẹp của đoàn viên, người lao động Agribank trong lao động; góp phần tạo môi trường giao dịch và làm việc tốt thu hút khách hàng và đảm bảo đời sống môi trường làm việc chung của đơn vị.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể, được đoàn viên, người lao động thực hiện thường xuyên… góp phần cùng các đơn vị và Agribank đạt được thành tích cao trong các hoạt động chung của Ngành, cũng như tại các địa phương, tô thắm thêm nét đẹp văn hóa và xây dựng thương hiệu Agribank. 

Cùng với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đoàn viên, người lao động luôn chủ động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu Agribank.

Hàng năm, đoàn viên, người lao động Aribank đóng góp 4 ngày lương, chung tay cùng nhân dân cả nước thực hiện công tác an sinh xã hội và từ thiện, qua đó đã góp phần xây dựng nét đẹp văn hóa Agribank.  Với những đóng góp tích cực cùng ngành Ngân hàng trong công tác an sinh xã hội và từ thiện, nhiều năm Agribank được ghi nhận là “Ngân hàng Vì cộng đồng”.

Giai đoạn 2019 - 2022, tình hình kinh tế, xã hội có diễn biến phức tạp, dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống; nhưng với sự nỗ lực của đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, đã góp phần cùng Agribank hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Để ghi nhận các kết quả đạt được, Công đoàn Agribank đã triển khai đến các công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc, làm tốt công tác nêu gương và nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến; kịp thời khích lệ động viên đoàn viên, người lao động thi đua và xây dựng phong trào ngày một lớn mạnh. Hàng năm, Công đoàn Agribank tặng thưởng và đề nghị các cấp trao tặng trên 5.000 danh hiệu  thi đua, cờ, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào.