APEC 2017: Bàn thảo giải pháp đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác

PV. (Tổng hợp)

Ngày 18/5/2017, trong khuôn khổ Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) chính thức khai mạc tại Khu du lịch cao cấp Emeralda Ninh Bình. Tham dự Hội nghị có đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)...

Ông Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) chủ trì Hội nghị.
Ông Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) chủ trì Hội nghị.
Trong hai ngày 18-19/5/2017, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC (SFOM) tiếp tục thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tháng 2/2017 và chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tháng 10/2017.
Phát biểu Khai mạc Hội nghị, ông Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính) cho biết, nhằm triển khai kết luận của các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương tại Hội nghị tháng 2/2017, trong đó phê duyệt 4 chủ đề ưu tiên và kế hoạch thực hiện trong năm 2017, giao các quan chức tài chính triển khai thực hiện, Hội nghị SFOM sẽ tập trung rà soát công tác triển khai trong từng chủ đề ưu tiên theo kế hoạch đã được phê duyệt và dự kiến các kết quả hợp tác sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào tháng 10/2017.

Các đại biểu thảo luận những nội dung trọng tâm như: triển vọng kinh tế và tài chính khu vực và toàn cầu: Các quan chức Tài chính Cao cấp APEC phối hợp với các tổ chức quốc tế và khu vực như: IMF, WB, ADB, OECD thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực, đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang phải đối mặt và dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới; Thực hiện kế hoạch hành động CEBU: Bàn luận về thực hiện kế hoạch hành động CEBU (CAP), bao gồm cập nhật ma trận thực hiện CAP.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ các ý kiến đề xuất về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng – phân bố rủi ro trong các dự án Hợp tác công tư (PPP) tập trung vào các mục tiêu về chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực và phổ biến các kinh nghiệm tốt về xây dựng ma trận chia sẻ rủi ro và các công cụ hạn chế rủi ro ứng dụng trong các dự án PPP ở các nền kinh tế đang phát triển trong APEC.

Những nội dung về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS) – tiêu chuẩn tối thiểu hướng tới các mục tiêu chính như: Tăng cường hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong việc triển khai các hành động BEPS; Tổ chức các khoá đào tạo và hội thảo, chia sẻ kiến thức, tăng cường năng lực cho các nền kinh tế thành viên; và báo cáo tổng kết tình hình triển khai sửa đổi pháp luật và áp dụng các biện pháp BEPS của các thành viên APEC trong năm 2017 tiếp tục được các đại biểu đánh giá, tổng kết.

Đồng thời, những nội dung liên quan đến chính sách tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (DRFI) như: Xây dựng chiến lược hoặc khung chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai cấp quốc gia và cấp địa phương; Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tài chính đối với tài sản công; Xây dựng chính sách phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; và phát triển các công cụ phân tích phục vụ công tác hoạch định chính sách tài chính cho rủi ro thiên tai được trao đổi sôi nổi tại Hội nghi.

Ông Vũ Nhữ Thăng nhấn mạnh, đặc biệt tại Hội nghị SFOM lần này, thực hiện chủ trương tăng cường hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC đã được các Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh tại Chiến lược Đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (2016), lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế, và phiên thảo luận chung với Uỷ ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC.

Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác/ diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Kết quả thảo luận tại SFOM  là cơ sở cho các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ diễn ra vào tháng 10/2017 tại Quảng Nam và TP. Đà Nẵng.