Khai mạc Hội thảo "Đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng"

PV.

Ngày 17/5/2017, tại Khu du lịch cao cấp Emeralda Ninh Bình, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)... tổ chức hội thảo bên lề Hội nghị các quan chức cấp cao tài chính APEC (SFOM) trong khuôn khổ APEC 2017 tại Việt Nam, với chủ đề "Đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng".

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng xoay quanh chủ đề “Đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng”, trong đó nhấn mạnh về đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng trong khu vực APEC; Tổng quan về nhu cầu cơ sở hạ tầng, khả năng tài chính, vai trò tư nhân trong APEC; Tổng quan về các đề xuất về đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Các đại biểu cũng đưa ra nhiều kiến nghị về việc thay đổi lâu dài trong đầu tư cơ sở hạ tầng của các nền kinh tế thành viên APEC; Hình thức đối tác công - tư (PPP) – một giải pháp tiềm năng cho các dự án cơ sở hạ tầng: Tổng quan về PPP trong APEC; Các yếu tố tư nhân tham gia các dự án cơ sở hạ tầng trong APEC ; Kinh nghiệm các dự án phát triển PPP.

Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến cơ chế phân bổ rủi ro của các dự án PPP: Sơ lược về cơ chế phân bổ rủi ro các dự án PPP; Kinh nghiệm phân bổ rủi ro như: phương tiện đi lại, nguồn nước, xử lý nước thải (các nền kinh tế thành viên APEC); Kết quả thăm dò phân bổ rủi ro của các nhân tố tư nhân; Công cụ quản lý dự án cơ sở hạ tầng cũng được các đại biểu quan tâm bàn thảo.

Ngoài ra, những nội dung về đa dạng hóa nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng cũng được Hội thảo phân tích cụ thể như: Công cụ giảm thiểu rủi ro: Khảo sát công cụ giảm thiểu rủi ro; Kinh nghiệm công cụ giảm thiểu rủi ro với rủi ro chính trị, đại chúng, môi trường; Vai trò MdB trong việc tạo công cụ giảm thiểu rủi ro.

Các nội dung được thảo luận nhằm tìm ra những đề xuất cho APEC trong giải pháp đầu tư lâu dài vào cơ sở hạ tầng và các kết quả dự kiến sẽ được trình lên FMM vào tháng 10/2017.

Ghi nhận từ các chuyên gia tham dự Hội thảo, các nội dung được trao đổi tại Hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần thiết đối với Việt Nam. Những năm gần đây, nhu cầu đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường xã hội hóa các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP) tại Việt Nam và một số nền kinh tế thành viên APEC đang là vấn đề ngày càng được quan tâm, đặc biệt là khi áp lực chi tiêu công ngày càng lớn khiến nguy cơ thiếu hụt nguồn vốn đầu tư trở thành mối quan ngại. Do đó, tài trợ vốn dài hạn để đầu tư vào hệ thống hạ tầng thông qua hình thức PPP là một trong các chủ đề được thảo luận tại các diễn đàn APEC cũng như nhiều diễn đàn và hội thảo quốc tế khác.

Chủ đề đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng trong APEC 2017 được các nền kinh tế thành viên APEC và tổ chức quốc tế thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm hướng tới việc thu hút các nguồn vốn đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng và thúc đẩy các dự án PPP trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông qua việc giải quyết vấn đề chia sẻ rủi ro và xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro cho dự án.

Để thực hiện những mục tiêu trên, trước đó Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tổ chức vào tháng 02/2017 cũng được thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng với đề xuất định hướng hợp tác trong năm 2017.