Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 166/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015-2018 (gọi là thuế suất ACFTA).

Thông tư số 166 nêu rõ, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ACFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc:

Tên nước

Ký hiệu tên nước

Bru-nây Đa-ru-sa-lam

BN

Vương quốc Cam-pu-chia

KTT

Cộng hòa In-đô-nê-xi-a

ID

Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

LA

Ma-lai-xi-a

MY

Liên bang Mi-an-ma

MM

Cộng hòa Phi-lip-pin

PH

Cộng hòa Xinh-ga-po

SG

Vương quốc Thái Lan

TH

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

CN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
(Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước)

VN

Bên cạnh đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất ACFTA phải được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu đến Việt Nam theo quy định của Bộ Công thương; thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN – Trung Quốc theo quy định của Bộ Công thương.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015.