Bán hết 53,2% số cổ phần chào bán của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An

PV.

Ngày 5/4/2021, Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An bán hết 53,2% số cổ phần chào bán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 5/4/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An với số lượng cổ phần chào bán là 3.355.370 cổ phần (gần 33,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 97,3% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 1 nhà đầu tư tổ chức và 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia, với khối lượng đặt mua 1.784.800 cổ phần, bằng 53,2% số cổ phần chào bán. Cả 6 nhà đầu tư đều đặt mua tại mức giá là 12.000 đồng/cổ phần.

Kết quả sau phiên đấu giá, Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An đã bán hết toàn bộ số cổ phần mà 6 nhà đầu tư đã đặt mua với mức giá 12.000 đồng/cổ phần, đúng bằng giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 21,4 tỷ đồng.