Chứng khoán tháng 3: Tăng cả thanh khoản lẫn khối lượng giao dịch

PV.

Trong tháng 3/2021, Chỉ số VNIndex đạt 1.191,44 điểm, tăng 79,83% so với cùng kỳ năm 2020. Thanh khoản thị trường quý I/2021 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 653 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt trên 15,5 nghìn tỷ đồng/phiên.

Các chỉ số chứng khoán đều ghi nhận sự tăng trưởng

Theo số liệu thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của quý I/2021, các chỉ số chứng khoán trên HOSE đều ghi nhận sự tăng trưởng.

Cụ thể, chỉ số VNIndex đạt 1191,44 điểm, tăng 1,97% so với tháng 2/2021 và tăng 79,83% so với cùng kỳ năm 2020; VNAllshare đạt 1158,99 điểm, tăng 3,1% so với tháng 2/2021 và tăng 95,94% so với cùng kỳ năm 2020; VN30 đạt 1196,24 điểm, tăng 1,93% so với cuối tháng 2/2021 và tăng 95,86% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số

Điểm chỉ số

(31/03/2021)

Thay đổi

MoM

Thay đổi
YTD

VNINDEX

1191,44

1,97%

7,93%

VNALLSHARE

1158,99

3,10%

12,26%

VN30

1196,24

1,93%

11,72%

Nguồn: HOSE

Các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng nhiều trong tháng gồm: ngành Nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 5,69%; ngành Tài chính (VNFIN) tăng 5,55% và ngành Chăm sóc sức khỏe (VNHEAL) tăng 5,32%.

Thanh khoản thị trường tăng trưởng ấn tượng

Trên thị trường, thanh khoản tiếp tục duy trì đà tăng với khối lượng bình phiên đạt 642,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 15,45 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, trong tháng 3/2021, tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu trong tháng đạt trên 14,78 tỷ cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt trên 355,56 nghìn tỷ đồng. Thanh khoản thị trường duy trì đà tăng so với tháng 2/2021 với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 15,45 nghìn tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 642,6 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng tăng 15,9% về khối lượng và 11,33% về giá trị so với tháng trước.

Như vậy, so với cùng kỳ năm 2020, thanh khoản thị trường quý I/2021 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 653 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt trên 15,5 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng lần lượt 205% về khối lượng và 302% về giá trị bình quân.

Trong tháng 3, tổng khối lượng Chứng quyền có bảo đảm (CW) giao dịch trong tháng đạt trên 451 triệu Chứng quyền, tương đương tổng giá trị đạt trên 1,76 nghìn tỷ đồng.

Thanh khoản chứng quyền có bảo đảm ghi nhận mức giảm với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 19,6 triệu CW tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 76,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 18,16% và 19,3% so với tháng trước.

Tính đến hết ngày 31/03/2021, quy mô thị trường trên HOSE, có 553 mã chứng khoán giao dịch trong đó gồm: 397 mã cổ phiếu, 03 mã chứng chỉ quỹ đóng, 07 mã chứng chỉ quỹ ETF, 114 mã chứng quyền có bảo đảm và 32 mã trái phiếu niêm yết. Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 102,6 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,46 triệu tỷ đồng, tăng 2,28% so với tháng trước, tương ứng tăng 93,56% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt khoảng 70,95% GDP năm 2020 (GDP theo giá hiện hành).