Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su và Tổng công ty Cà phê

PV.

(Tài chính) Thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, ngày 03/04/2013, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng Công ty cà phê Việt Nam.

Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã nghe Lãnh đạo các đơn vị báo cáo về quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tình hình sản suất kinh doanh, kết quả thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, những vướng mắc, khó khăn,...

Làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường đã ghi nhận sự nỗ lực của Tập đoàn trong việc quản lý tài nguyên đất và phát triển vườn cây, đảm bảo đời sống người dân, đặc biệt là người dân tộc. Ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị Tập đoàn tổng kết, đánh giá mô hình phát triển cao su tại Tây Bắc, nghiên cứu phát triển tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt yêu cầu Tập đoàn phải áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến từ giống, quy trình kỹ thuật, chế biến sâu sản phẩm cao su...

Tại Tổng Công ty cà phê Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Cường chia sẻ những khó khăn của Tổng Công ty, mong muốn đơn vị tiếp tục, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, trụ vững và phát triển để duy trì công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động xứng đáng với truyền thống trên 30 năm xây dựng và phát triển. Ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị Ban lãnh đạo công ty tính toán kỹ lưỡng việc tái cơ cấu để có những bước đi phù hợp và hiệu quả...

Đối với những kiến nghị của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và Tổng Công ty cà phê Việt Nam, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổng hợp để báo cáo với Trung ương trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị