Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng đầu năm 2018

Theo gso.gov.vn

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười Một ước tính đạt 385 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 13,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 8,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 46 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 11,7%. 

Tính chung 11 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 4.000,1 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,34% (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,25%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm nay ước tính đạt 3.007,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,2% tổng mức và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 12,7%; may mặc tăng 12,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 10,8%; phương tiện đi lại tăng 11,3%. 

Một số địa phương có mức tăng khá: Thanh Hóa tăng 13,5%; TP. Hồ Chí Minh tăng 13,2%; Bình Định tăng 12,8%; Thái Nguyên tăng 12,7%; Bắc Giang tăng 12,6%; Hải Dương tăng 12,2%; Nam Định tăng 11,5%; Hà Nội  tăng 11,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng ước tính đạt 488,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng mức và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Bình Định tăng 14%; Nghệ An tăng 12,3%; Tiền Giang tăng 12,2%; Bình Dương tăng 11,6%; Khánh Hòa tăng 10,9%; TP. Hồ Chí Minh tăng 7,4%; Hà Nội tăng 4,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 11 tháng năm nay ước tính đạt 37 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá: Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 22,9%; Hải Phòng tăng 19,9%; TP. Hồ Chí Minh tăng 18,6%; Nghệ An tăng 16,4%; Hà Nội tăng 8,6%.

Doanh thu dịch vụ khác 11 tháng ước tính đạt 467,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó doanh thu của Đà Nẵng tăng 13%; Thanh Hóa tăng 12,7%; Bình Định tăng 11,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 11,3%; Hà Nội tăng 6,3%.