Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI

PV.

(Tài chính) Từ ngày 05/10/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã tiến hành phiên họp trong 03 ngày để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng uỷ Bộ Tài chính. Tham dự họp có đồng chí Đỗ Việt Hà, Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan TW, Trưởng Nhóm Công tác Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã chuẩn bị báo cáo tự phê bình của tập thể và cá nhân các thành viên nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn, trách nhiệm theo đúng timnh thần Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI, hướng dẫn gợi ý của Bộ Chính trị và tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Nghiệp Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính đã nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, quan trọng của Đảng, do đó, việc tổ chức kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phải chu đáo, chặt chẽ, khoa học; tiến hành nghiêm túc, dân chủ, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo kết quả thực chất, không làm lướt, làm hình thức, qua loa, chiếu lệ; tránh tình trạng xuê xoa, nể nang cũng như lợi dụng kiểm điểm với động cơ không trong sáng.

Trong không khí chân thành, thẳng thắn và xây dựng, Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính, các ý kiến phát biểu đã nêu rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân các thành viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ trong thời gian qua, từ đó, đề ra giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, vai trò trách nhiệm của từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ khẳng định quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục yếu kém, khuyết điểm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính trong mọi lĩnh vực đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao cho.