VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thị trường tiền tệ tháng 3/2017

 

LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 3/2017 (% năm)

Thời hạn

Tuần từ 01-03/03

Tuần từ 06-10/03

Tuần từ 13-17/03

Tuần từ 20-24/03

Tuần từ 27-31/03

Qua đêm

3.65 – 3.25

3.56 – 4.63

4.76 – 4.42

4.79 – 4.37

4.70 – 4.77

1 tuần

4.17 – 3.51

3.76 – 4.76

4.86 – 4.45

4.83 – 3.95

4.89 – 4.88

2 tuần

4.32 -3.95

3.88 – 4.82

4.96 – 4.56

4.90 – 4.86

5.01 – 5.06

1 tháng

4.57 – 4.52

4.23 – 4.76

5.08 – 4.83

5.02 – 5.51

4.76 – 5.01

3 tháng

5.03 – 5.00

4.89 – 5.28

4.91 – 5.14

5.19 – 5.09

5.57 – 5.16

6 tháng

4.71 – 5.50

5.00 – 5.00

5.04 – 5.04

5.60 – 5.30

5.30 – 5.30

Doanh số giao dịch (tỷ VND)

57.770

117.501

93.356

115.009

52.304

Trong tháng 3/2017, tỷ giá VND/USD có diễn biến chủ yếu là giảm. Cụ thể, tỷ giá đạt mức cao nhất 22.865 VND/USD (ngày 2/3), thấp nhất đạt 22.785 VND/USD (ngày 29/3). Tính đến ngày 31/3, chỉ số giá USD giảm 0,087% so với cuối tháng 2/2017.

 

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ VND/USD (THÁNG 3/2017)

Tuần từ

1/3 – 3/3

6/3 – 10/3

13/3– 17/3

20/3 – 24/3

27/3 – 31/3

Giá mua vào

22.770 –22.795

22.760 – 22.765

22.770 – 22.745

22.750 - 22.750

22.750 – 22.720

Giá bán ra

22.840 – 22.865

22.830 – 22.835

22.840 – 22.815

22.820 – 22.820

22.820 – 22.790

Chỉ số USD - Index trong tháng 3/2017 diễn biến với xu hướng chính là giảm. Chỉ số đạt mức cao nhất tại 102,15 (ngày 2/3) và thấp nhất tại 99,23 (ngày 27/3).

CHỈ SỐ USD THÁNG 3/2017

Tuần từ

1/3 – 3/3

6/3 – 10/3

13/3– 17/3

20/3 – 24/3

27/3 – 31/3

USD index (điểm)

101,77 – 102,15

101,70 – 102,03

101,37 – 100,23

99,75 – 99,76

99,23 – 100,51

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM